AntiCovid představuje odborný tým v čele s profesorem Chlíbkem

28. 10. 2021

Na narůstající počet nemocných covid-19 je zapotřebí okamžitě reagovat. I proto AntiCovid tým koalice SPOLU představuje složení odborného týmu, který bude k dispozici k současné i budoucí vládě k diskusi nad vývojem pandemie covid-19. Společným cílem této skupiny je pomoci ministerstvu získat stanovisko expertů z různých spekter, kteří však budou dávat dohromady jednotné názory. Skupina bude vystupovat formálně pod názvem Národní institut pro zvládnutí pandemie.

Klíčem k sestavení této skupiny byla odbornost jejich členů, skupina je tedy výhradně apolitická a objektivní. Členové této skupiny jsou připraveni zapojit se ihned do přípravy strategie boje proti pandemii. Složení skupiny není finální, počítá se s jejím postupným rozšiřováním.

Složení odborné skupiny „Národní institut pro zvládnutí pandemie“

 1. Mgr.  Michal Bartoš – ředitel KHS Plzeň 
 2. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA – praktický dětský lékař, člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP
 3. MUDr. Renata Ciupek – ředitelka protiepidemického odboru KHS Brno
 4. MUDr. Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
 5. Prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové
 6. Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. – přednosta Ústavu Lékařské mikrobiologie 2.LF UK, FN Motol
 7. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel UZIS Praha
 8. MVDr. Václav Fejt, vedoucí laboratoře imunologie a sérologie, Nemocnice Havlíčkův Brod, člen SMIS
 9. Doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. – LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny
 10. RNDr. Lucia Houfková – datová analytička
 11. Prof. Roman Chlíbek – epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP
 12. Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. – Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
 13. Doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. – ředitelka KHS České Budějovice
 14. MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. – Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ Praha
 15. MUDr. Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu Praha, virologie
 16. Doc. MUDr. Rastislav Maďar – děkan LF Ostravské univerzity, epidemiolog, člen MESES
 17. MUDr. Martina Marešová – ředitelka protiepidemického odboru HS hlavního města Prahy
 18. MUDr. Richard Pikner, Ph.D. – primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolismu, Nemocnice Klatovy, místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
 19. MUDr. Jana Prattingerová – ředitelka protiepidemického odboru KHS Liberec
 20. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. – primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka
 21. MUDr. Petr Smejkal – epidemiolog IKEM Praha, člen MESES
 22. Ing. Robert Straka, Ph.D. – biostatistik s erudicí v imunologii, AGH University of Science and Technology in Kraków
 23. Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. – přednosta Pracoviště laboratorních metod a vedoucí Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM Praha
 24. Prof Vojtěch Thon, Ph.D. – imunolog, výzkumné centrum Recetox Masarykovy univerzity Brno
 25. MUDr. Hana Zelená, Ph.D., Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, člen SMIS
 26. MUDr. Petr Šonka, Předseda Sdružení praktických lékařů ČR
 27. Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Přednosta Ústavu všeobecného lékařství
 28. MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová, praktická lékařka pro děti a dorost v Plzni
>