Stanovisko AntiCovid týmu k aktuální situaci

19. 10. 2021

AntiCovid tým jasně deklaruje, že cesta k normálnímu životu vede jen prostřednictvím očkování. Doporučuje tak všem, kteří mají nárok na třetí dávku, aby se očkovali (zejména učitelům, včetně těch na mateřských školách doporučuje Anticovid tým očkování 3. dávkou co nejdříve). Ministerstvo zdravotnictví a vláda by se s ohledem na situaci měly zaměřit na realizaci dalších návrhů, které AntiCovid tým doporučuje.

Základní priority AntiCovid týmu:

 1. Celkový lockdown odmítáme. Upřednostňujeme eventuální lokální opatření, která budou případně uplatňována na základě schválené Strategie opatření. Tu vláda doposud nezveřejnila. Její součástí měla být strategie rizik a stratifikace rizikovosti s opatřeními na úrovni obcí s rozšířenu působností, pak okresů a následně krajů. Tu ministerstvo bohužel nezvládlo připravit ještě před prázdninami. Připravovat a schvalovat strategii až při další hrozící vlně covid-19 pokládáme za velmi opožděné.
 1. Zaměřit se na maximální podporu očkování. Je nutné:
  • Spustit aktivní kampaň na podporu očkování u dosud neočkovaných. Také je zapotřebí aktivně podporovat třetí dávku vakcinace u osob nad 50 let a vybraných profesních skupin, například u zdravotníků, zaměstnanců v sociálních službách a učitelů.
  • Podpořit očkování studentů v rámci kampusů a fakult. To by mělo probíhat ve spolupráci s Asociací rektorů a cestou zřizovatelů očkování studentů středních škol a druhých stupňů základních škol.
  • Zavést bezúplatné očkování cizinců a agenturních pracovníků ve všech očkovacích centrech.
  • Zajistit dostupnost vakcíny pro praktické lékaře a zahájit door-to-door očkování.
 2. Preferujeme zkrácení karantény na 5 až 7 dní s uvolněním mezi pátým a sedmým dnem na základě PCR testu.
 3. Podporujeme přípravu dostatečné kapacitu trasování 5000 za den na konci října s možností rozšíření na 10 000 denně.
 4. Podporujeme prodloužení statusu bezinfekčnosti po prodělání Covid-19 na 1 rok (na základě analýzy reinfekcí z ISIN).
 5. Podporujeme bezplatné testování i nadále, a to včetně podpory dobrovolného firemního testování. Při nárůstu počtu nemocných lokálně podporujeme zavedení povinného testování ve školách a firmách.
 6. Pozitivitu protilátek považujeme za známku ochrany proti Covid-19. Laboratorní   skupina Centrálního řídícího týmu by měla definovat podmínky uznání do konce října 2021.

Konstatujeme, že jsme jako AntiCovid tým neobdrželi žádnou platnou strategii boje s Covid-19. Nemáme přístup prediktivním analýzám. Nejsou nám známa ani aktuální data o stavu obsazenosti akutních a intenzivních lůžek, a to včetně plánu navyšování kapacit při nárůstu   počtu nemocných. 

Tyto indicie vedou zástupce AntiCovid týmu k přesvědčení, že vláda nemá jasný plán ani cíl, jak nadále řešit epidemii Covid-19 a nemá připravená opatření reagující na narůstající počet nemocných.

Bez znalostí těchto dat, nemůžeme vládou navrhovaná stanoviska aktivně podpořit.

>