Z iniciativy AntiCovid týmu vznikne tým nezávislých odborníků

20. 10. 2021

Z iniciativy AntiCovid týmu koalice SPOLU vzniká tým nezávislých odborníků, který bude k dispozici současnému i nadcházejícímu vedení ministerstva zdravotnictví. Tým bude připraven odborně konzultovat plán dalšího postupu boje proti pandemii Covid-19 a jeho členové jsou připraveni jednat se současnými experty vlády a ministerstva zdravotnictví.

Úkolem odborného týmu bude konzultovat postup vlády především z odborného, ale také nezávislého a objektivního, hlediska. Jeho členy budou odborníci, kteří nejsou spojeni se žádnou politickou stranou. Tým se bude skládat výhradně z odborníků z akademické sféry, vědy a odborných institucí. Jeho kompletní složení zveřejníme během příštího týdne.

>