Iniciativa

Proč anticovid tým

Spolu

Po celou dobu krize se všechny strany snaží přicházet s konstruktivními návrhy na řešení problémů spojených s pandemií koronaviru. Vláda neustále slibuje pomoc zasaženým sektorům, ta je však v nedohlednu a mezitím umírají lidé, hroutí se ekonomika a společnost upadá do frustrace.

Rozhodli jsme se proto vládě podat pomocnou ruku a každý týden SPOLU představovat konkrétní návrhy na zastavení současné krize a předkládat je zodpovědným ministrům. Zároveň se snažíme společně najít cestu ke zpomalení přenosu koronaviru bez nutnosti zastavení společnosti, jako je tomu dnes.

Více informací o našich návrzích naleznete níže.

Tým

Časová osa

Naše návrhy

3. 12. 2021

Povinné očkování pro lidi nad 60 let nepodporujeme

Na základě odborného stanoviska týmu profesora Chlíbka není Anticovid tým nové vládní koalice pro povinné očkování určené pro věkové skupiny. – více...

 • Jasnou prioritou je třetí dávka pro ty, co na ni čekají
 • Podporujeme očkování v bezpečnostních složkách, armádě, policii, ale i ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Stanovisko chceme opřít o postoj jejich profesních organizací

Na základě odborného stanoviska týmu profesora Chlíbka není Anticovid tým nové vládní koalice pro povinné očkování určené pro věkové skupiny.  V první řadě je potřeba proočkovat zástupce bezpečnostních složek, armády, policie, ale také zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. Za nutné pokládáme v této oblasti jednat v souladu s jejich profesními organizacemi. Ve strategii očkování je potřeba jasně upřednostňovat lidi, kteří aktuálně čekají na třetí dávku vakcíny. Pro zvládnutí současné situace pokládáme za klíčové, aby byli naočkováni co nejdříve.

Anticovid tým svůj postoj k očkování věkové skupiny 60+ opírá o velmi malou možnost toto opatření reálně vymáhat a také stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Ta nesouhlasí se zavedením povinnosti očkování proti covid-19 u osob ve věku 60+. Naopak zavedení profesního očkování u vybraných skupin považuje za nejvýznamnější součást preventivních opatření profesionálů v době pandemie.

26. 11. 2021

Vyzýváme ke společnému postupu EU proti šíření nové varianty Covid-19 z Afriky

Je nyní nezbytné minimalizovat riziko zavlečení této varianty do České republiky. – více...

Úřady v Jihoafrické Republice potvrdily šíření nové, vysoce nakažlivé varianty Covid-19. Kvůli tomuto riziku se také mimořádně schází WHO. Anticovid tým koalic SPOLU a PirSTAN považuje tuto hrozbu za velmi vážnou a doporučuje podniknout vládě rychlé kroky. Je nyní nezbytné minimalizovat riziko zavlečení této varianty do České republiky.

„Na šíření nové varianty z Afriky je potřeba reagovat rychle a důsledně, i kdyby se nepotvrdily obavy o vysoké nakažlivosti a rezistenci vůči očkování. K tomu je nutné najít okamžitou shodu na úrovni Evropské unie a domluvit se na společném postupu, doufám že v tom bude česká vláda aktivní,“ říká poslanec TOP 09 a kandidát na minstra zdravotnictví Vlastimil Válek.

Jelikož Česká republika není cílovou destinací letů z rizikových oblastí, považujeme za nezbytné aktivně usilovat o společný postup na úrovni Evropské unie. Lidé, kteří přicestují do zemí Evropské unie z rizikových zemí jako je například Jihoafrická republika, Botswana či Namibie by měli podstoupit přísnou izolaci. Do té doby, než bude možné tyto podmínky možné zajistit, doporučujeme v rámci EU zrušit lety z rizikových zemí podobně jako k tomu přistoupila Velká Británie.

24. 11. 2021

Žít s covidem – svobodně a zodpovědně!

Proto přijímáme, že jedinou cestou pro život společnosti je naučit se žít s covidem při maximálním zachování svobody a odpovědnosti každého z nás k sobě i k ostatním. – více...

Je zcela zřejmé, že s covidem bude společnost žít i nadále a že se v různých vlnách může vracet a jeho vliv na další život společnosti bude větší, než jsme předpokládali. Proto přijímáme, že jedinou cestou pro život společnosti je naučit se žít s covidem při maximálním zachování svobody a odpovědnosti každého z nás k sobě i k ostatním.

Základní principy

 • Nediskriminovat, ale naopak spojovat společnost.
 • Důraz na osobní odpovědnost a solidaritu – svoboda není sobectví.
 • Jasná a předvídatelná pravidla státu.
 • Minimalizovat zásahy do vzdělávání – nezavírat školy.
 • Dodržování pravidel a opatření – kontrola a sankce.
 • Hlavní indikátor řešení epidemie – obsazenost nemocnic včetně JIP.

Nejdůležitější opatření

 • Dodržování 4R – rozestupy, roušky, ruce, rozum.
 • Očkování jako základní nástroj zvládání epidemie – zvláště pro rizikové skupiny, výjimka pro kontraindikace.
 • V oblasti testování preferovat PCR – rychle rozšířit kapacity.
 • Zachovat systém O-T-N s platností PCR testu na 3 dny.
 • Zohlednit protilátky.
 • Zlepšení informovanosti o přednemocniční péči jak u praktických lékařů, tak u široké veřejnosti.
 • Ekonomická podpora pro lidi v izolacích a karanténách.
 • Cílené a rychlé kompenzace pro podnikatele, zasažené firmy a pro kulturní sféru.
 • Pravidelná a předvídatelná komunikace, efektivní kampaň a boj proti dezinformacím.

Plán boje s covidem – 3 úrovně opatření

Okamžitá opatření (účinnost do poloviny prosince 2021)

Pátou vlnu covidu-19 již nelze zastavit. Můžeme maximálně omezit její dopady na rozsah péče v nemocnicích. Cílem je chránit zdravotní systém před kolapsem. Nutná opatření je zapotřebí přijmout okamžitě, nikoliv s časovým rozestupem.

 • Pomoci zdravotníkům zvládnout současnou vlnu.
  • včasná distribuce pacientů dle volné kapacity – již ve fázi přijetí k hospitalizaci, nikoliv až ve fázi umístění na JIP
  • zvýšená pomoc armády, studentů, dobrovolníků – při testování, trasování, přímé pomoci v nemocnicích a v případě armády i pomoc s převozy pacientů do méně zasažených oblastí
  • zapojení studentů do pomoci v nemocnicích na základě domluvy s vedením lékařských fakult a řediteli středních škol
  • finanční podpora nemocnicím za zvýšené náklady spojené s péčí o covidové pacienty – přijetí kompenzační úhradové vyhlášky po vzoru té z předchozí vlny
  • finanční podpora pro zdravotníky, kteří se starají o pacienty s covidem
 • Podle regionálních podmínek rozhodnou krajské hygienické stanice o zpřísnění lokálních režimových opatření – například pro počty lidí na hromadných akcích v uzavřených prostorách i na otevřených prostranstvích.
 • Výzva k dobrovolnému snížení počtu sociálních kontaktů do doby uvolnění kapacit
 • nemocnic – pomocí mediální kampaně i zapojením hospodářských partnerů (zaměstnavatelé a odbory).
 • Třetí dávkou proočkovat okamžitě všechny klienty domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou pomocí mobilních očkovacích týmů, posílit očkování třetí dávkou všech rizikových skupin – cílené výzvy zdravotních pojišťoven, praktických lékařů SMS, telefonáty.
 • Pro režim O-T-N využívat nově už jen PCR testy s platností na 3 dny – kapacitu PCR testů navýšit cílenou sekvenací (ne plošnou) a dalšími režimovými opatřeními – relativně rychle je možné se dostat na 200 tisíc testů denně.
 • Zpřísněná režimová opatření v domovech pro seniory a domovech s pečovatelskou službou – omezení návštěv, na návštěvu jen O-N + zároveň PCR test, časové a frekvenční omezení.
 • Plošné testování ve školách a ve firmách – zpravidla v pondělí a s důrazem na kvalitu testů.
 • Testování očkovaných (po 6 měsících od druhé dávky) s rizikovými kontakty.
 • Vymáhání stávajících opatření – větší zapojení poskytovatelů služeb, pokuty ze strany Policie ČR, městských policií a v případě možnosti i hygien.
 • Zvýšení kapacity a efektivity trasování pomocí externích call center a obnovení eRoušky – řada call center bude vzhledem k nové legislativě končit – zapojit okamžitě jejich kapacity, parametry eRoušky upravit i pro očkované.
 • Zajištění dostupné a včasné léčby nemocných – včasná diagnostika a přednemocniční léčba od praktických lékařů, zajištění distribuce a úhrady tabletových protivirových léků.
 • Plošné zapojení všech praktických lékařů do očkování.
 • Respirátory všude ve vnitřních prostorách – výjimka pouze pro MŠ, ZŠ a SŠ (ve třídách), ZUŠ a sportovní kluby, rodiny doma a samotného člověka v kanceláři.
 • Sjednocení přístupu krajských hygien – například pro pravidla karantén ve školách, umožnit ukončení karantény po 5 až 7 dnech PCR testem.
 • Preference pro „test-to-stay“, tedy opakované testování kontaktů na rozdíl od automatické karantény pro celou třídu.
 • Motivace pro očkování u zdravotníků, učitelů a pracovníků v sociálních službách –konkrétní motivace dle zřizovatelů (příplatek a další motivace podle znalosti nadřízených).
 • Sjednotit komunikaci státu vůči veřejnosti do jednoho centra.
 • Prodloužení vánočních prázdnin o 1 týden (od 18. 12. 2021)

Střednědobá opatření (účinnost od konce roku 2021 do konce 1. čtvrtletí roku 2022)

Nejsilnějším nástrojem je maximálně podpořit očkování, zejména rizikových skupin, a dodržovat stanovená pravidla. V případě zhoršení situace bude klíčová role krajských hygienických stanic, armády a krajů.

 • Posílení očkovacích kapacit s cílem významně zvýšit proočkovanost a co nejrychleji doplnit třetí dávku u těch spoluobčanů, kde je indikována – cílené oslovování ještě nenaočkovaných, každé cílové skupině prezentovat důvody, proč právě jí se očkování vyplatí, zapojení osobností do přesvědčování.
 • Zkrácení lhůty pro očkování třetí dávkou z 6 na 5 měsíců, v případě Janssen co nejrychlejší aplikace, nejdříve za dva měsíce od první dávky.
 • Nezastírat fakta, očkování epidemii neukončí, ale významně omezuje rizika hospitalizací a úmrtí.
 • Certifikát očkování zkrátit na 6 měsíců po dvou dávkách (respektive na 7 měsíců, aby byl celý šestý měsíc na třetí dávku bez propadnutí platnosti) a na 3 měsíce po jedné dávce Janssen. Budeme zkoumat potřebu dalšího očkování u lidí, kteří prodělali nemoc a dostali dvě dávky.
 • Udržovat dostatek zásob kvalitních a prověřených Ag testů ve státních hmotných rezervách pro testování ve školách – mít vždy zásobu alespoň na 1 měsíc dopředu.
 • Výhledově větší pravomoci pro ředitele škol, aby mohli rozhodnout v souladu s hygienickými stanicemi o dalším postupu – ředitelé znají nejlépe organizaci výuky, mísení kolektivů, zájmové kroužky apod.
 • Kompenzační schémata pro podnikatele, kulturní sféru i zaměstnance (nemocenská, ošetřování člena rodiny) kvůli opatřením přijímaným vládou, zpružnění pracovního práva.
 • Epidemie jako národní téma – zapojení všech klíčových aktérů – zástupce zaměstnanců, zaměstnavatelů – každý týden mimořádné jednání tripartity ke covidu.

Dlouhodobá opatření (roky 2022–2023)

Onemocnění covid-19 bude ve společnosti ještě v nejbližších letech. Očkování a dodržování režimových opatření jej dokáže udržet na uzdě, nikoliv vymýtit. Důraz musí být kladen také na osobní odpovědnost – včetně posilování vlastní imunity. Jde i o přípravu na epidemie příští.

 • OČKOVÁNÍ – viz výše.
 • Podpora státu pro preventivní programy – např. prostřednictvím zdravotních pojišťoven, zejména pro rizikové diagnózy (cukrovka, obezita, vysoký krevní tlak atd.), navýšení alokace prostředků zdravotních pojišťoven pro oblast prevence.
 • Vytvoření efektivní struktury státu pro zvládání dalších podobných epidemií – řídicí struktura státu s jasnou hierarchií rozhodování, nikoliv několik orgánů „vedle sebe“.
 • Vybudovat či obnovit strategickou síť infekčních oddělení a klinik s využitím evropských dotací v rámci IROP2.
 • Vybudování dostatečných kapacit pro PCR testování na úrovni státu a krajů – zejména pro účely okamžitého screeningu v případě lokálních ohnisek.
 • Transformace a posílení krajských hygienických stanic – personálně i technicky.
 • Vytvořit Covid fond na financování nákladů státu spojených s řešením epidemie.

Cílem je naučit se žít s covidem – svobodně a zodpovědně!

18. 11. 2021

Chceme uznávat i PCR testy a testy ve firmách. Hazard s lékaři musí skončit

Obdrželi jsme návrh Ministerstva zdravotnictví, který resort prezentuje jako „bavorskou cestu“. Nejedná se však o převzetí celého bavorského modelu, ale pouze o kopírování několika jeho částí, chybí například masové testování ve školách. – více...

Za okamžitou prioritu pokládáme udělat maximum pro to, aby se nezahltily nemocnice, aby mohly letošní Vánoce proběhnout normálně a aby nehrozily uzávěry škol. Obdrželi jsme návrh Ministerstva zdravotnictví, který resort prezentuje jako „bavorskou cestu“. Nejedná se však o převzetí celého bavorského modelu, ale pouze o kopírování několika jeho částí, chybí například masové testování ve školách. Tento dokument není kompletní plán nebo strategie a má několik zásadních rezerv. Za bezpodmínečně nutné považujeme, aby ministerstvem navrhovaná omezení byla v souladu se zákonem.

V tuto chvíli jsou návrhy vlády nekompletní a chybí v nich řada detailů. Naší prioritou je tedy zachování fungování systému nemocnic, to vláda přestala koordinovat. Tedy aby přesně definovala, jak se má například starat o pacienty s covid-19 nezdravotnický personál. Po vládě požadujeme, aby k tomu dodala jasný písemný plán, jak má v plánu koordinaci provádět.

Konkrétní kroky AntiCovid týmu ke zlepšení současné pandemické situace. Je nutné, aby:

1.    K prokázání „bezinfekčnosti“ platila možnost využít očkování, potvrzení o prodělané nemoci nebo RT-PCR test ne starší 72 hodin (zachování režimu O-T-N, nikoliv O-N)

 • Hlavní hygienička a 1. náměstkyně ministra zdravotnictví nás ubezpečily, že současná kapacita PCR testů je dostatečná, proto si myslíme, že možnost testování by měla občanům zůstat.

2.    Vláda okamžitě dokoupila dostatečný počet antigenních testů. Jsou nutné k plošnému testování dětí

 • Plošné testování ve školách může probíhat antigenními testy, ale vláda musí okamžitě naskladnit dostatek antigenních testů pro plošné testování.
 • Reálně hrozí, že po Vánocích nebudou ve Státních hmotných rezervách téměř žádné testy.
 • Skutečnost, že s tím vláda nepočítá, považujeme za zásadní chybu.

3.    Ministerstvo zdravotnictví v opatřeních upřesnilo platnost jednotlivých testů

 • Jak dlouho bude platit test při návštěvách ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (v případě antigenu i PCR)?
 • Jak dlouho bude platit test za účelem ubytování na vysokoškolských kolejích?

4.    Vláda udělala maximum pro rozšíření proočkování třetí dávkou

 • Po aplikaci třetí dávky se hladina ochranných protilátek zvyšuje několikanásobně.
 • Bohužel jej brzdí téměř nulová propagace zejména u rizikových skupin.
 • Je nasnadě také zvážit zkrácení intervalu mezi aplikací druhé a třetí dávky na tři měsíce

5.    Vláda jasně stanovila povinnost nosit respirátory třídy FFP2 všude ve vnitřních prostorách.

 • Respirátor je nejúčinnější a nejdostupnější opatření proti šíření viru.
 • Cílem následujících několika týdnů je minimalizovat to, aby se objevili nově nakažení.
 • Pro zabránění přenosu infekce jsou respirátory silný nástroj.
 • Výjimkou by byly pouze třídy ve školách v průběhu výuky.

6.    Vláda obnovila testování ve firmách

 • Považujeme za zásadní obnovit testování ve velkých firmách. Andrej Babiš o tom mluví sice do médií, nicméně z dnešní schůzky s Ministerstvem zdravotnictví vyplynulo, že to v plánu není.

7.    Opatření byla přehledná, pochopitelná a vysvětlená

 • Není možné setrvat ve současném chaosu. Lidé musí mít jasné instrukce a vědět, proč se jednotlivá opatření zavádějí a jaký je plán na nadcházející týdny.
 • Pokud se v médiích mluví o „bavorské cestě“, musí být jasně vysvětleno, co to obnáší.

8.    Dala maximální podporu armádě v jejím zapojení do trasování i do péče

 • Armáda při zvládání epidemie hraje klíčovou roli. Velmi oceňujeme přístup plukovníka a ředitele Centrálního řídícího týmu Petra Šnajdárka.
 • Přesto by měla vláda armádě maximálně vycházet vstříc a efektivně ji nadále zapojovat do pomoci a posílení trasování.

9.    Vláda nehazardovala s lékaři. Pacienty s covid-19 musí léčit na základě odbornosti

 • Lékaři na covidových stanicích, kteří nejsou pneumologové, infektologové či internisté by měli dle platné legislativy pacienty s covid-19 léčit pod dohledem výše uvedených odborností.
 • Tím, že se tak doposud neděje, staví vláda lékaře do téměř neřešitelné situace.

13. 11. 2021

Stanovisko Anticovid týmu pro MZČR

Stanovisko Anticovid týmu pro ministerstvo zdravotnictví. – více...

1.   Vyzýváme ministerstvo, aby nešlo cestou celoplošného povinného očkování a více se zaměřilo na pozitivní motivaci k očkování. 

2.    Vyzýváme ministerstvo, aby v tuto chvíli nešlo cestou lockdownu.

3.    Doporučujeme ministerstvu, aby nešlo cestou tzv. rakouského modelu v režimu pouze O-N

4.   Důrazně doporučujeme ministerstvu, aby přestalo používat termín „bezinfekčnost“ a nahradilo ho termínem „covid bezpečnostní pas“.

5.  Vyzýváme MZČR, aby zachovalo systém O-T-N s tím, že zruší samotesty. Antigenní testy ponechá pouze v případě, že nebude možné dosáhnout dostupnosti PCR testování. Přičemž PCR test by nadále platil 72 hodin a antigenní test 24 hodin.

6. Vyzýváme také k navýšení kapacit PCR testování a ke zvýšení dostupnosti očkovacích center. U testujících laboratoří je nutno trvat na kvalitě, základní podmínkou musí být zapojení laboratoře v systému kontroly kvality. 

7.  Vyzýváme ministerstvo, aby při vymáhání opatření i jinými institucemi než hygienickými stanicemi zajistilo, že nebudou porušovány zákony a Ústava ČR. A zároveň, aby byla nastavena jasná celostátně jednotná metodika legálního postupu a kontroly dodržování opatření, a to jak pro HS, tak pro případné další instituce.

8. Žádáme ministerstvo, aby vytvořilo podmínky pro co nejrychlejší proočkování třetí dávkou klientů v domovech seniorů, kterým vyvanula imunita, a to při zachování principu dobrovolnosti.

9. Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby jasně definoval použití monoklonálních protilátek a dalších časných lege artis terapeutických přístupů v léčbě onemocnění COVID-19 a zajistil rozšíření této informace mezi cílovou pacientskou veřejnost s cílem redukovat zátěž lůžkové péče.

10. Žádáme ministerstvo, aby vyzvalo organizátory akcí a širokou veřejnost, aby udělali maximum k dodržování stávajících pravidel. 

11. Ve stávajícím stanovisku pro MZČR se Anticovid tým nevyjadřuje k problematice pandemie COVID-19 v plném rozsahu (pouze v rozsahu vyžádaném MZČR) a stávající stanovisko se může v budoucnosti změnit v souladu se stavem poznání a aktuální epidemiologickou situací.

12. 11. 2021

Anticovid tým dodá ministru zdravotnictví komentáře k opatřením, nejdřív je zkonzultuje s vlastní odbornou skupinou

Návrhy, které získají podporu odborného týmu a bude na nich zároveň politická shoda, předloží AntiCovid tým ministru zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi. – více...

AntiCovid tým dnes ráno projednal s ministerstvem zdravotnictví nové návrhy opatření vlády.

Tyto návrhy následně členové AntiCovid týmu na odpoledním jednání diskutovali. Členové se shodli na návrzích, které předloží k posouzení Národnímu institutu pro zvládnutí pandemie. Tato skupina odborníků se zástupci AntiCovid týmu se sejde ještě dnes večer a předložené návrhy posoudí také z odborného hlediska. Návrhy, které získají podporu odborného týmu a bude na nich zároveň politická shoda, předloží AntiCovid tým ministru zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi.

Do té doby, než bude s návrhy seznámen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, nebudou je členové AntiCovid týmu nijak komentovat v médiích. Na tomto postupu se dohodli se zástupci ministerstva.

10. 11. 2021

Ministerstvo nespolupracuje a vydává opět nahodilá nesystémová opatření

Na základě aktuálních opatření vlády konstatují členové AntiCovid týmu, že znění je opět nahodilé a nesystémové. – více...

Do jednání AntiCovid týmu koalice SPOLU se zapojili na stálo také zástupci koalice Pirátů a hnutí STAN. Na základě aktuálních opatření vlády konstatují členové AntiCovid týmu, že znění je opět nahodilé a nesystémové. Ačkoliv jsme byli na společné schůzce minulý týden ujištěni, že s námi bude Ministerstvo zdravotnictví konzultovat podobu i formu budoucích opatření, opět jsme se aktuální informace dozvěděli až z médií. To nás velmi mrzí, neboť nabídka spolupráce byla z naší strany myšlena seriózně a chceme v ní navzdory všemu pokračovat. Boj s pandemií covid-19 pokládáme za momentálně celospolečensky nejpodstatnější téma a jeho řešení musí být důležitější než „politikaření“. 

Pro zvládnutí pandemie je bezpodmínečně nutné provést tyto kroky:

 • Okamžitě je nutné zajistit adresné zvaní na o očkování pro občany v rizikové skupině 65+ a dále zaslat tuto informaci i jejich ošetřujícím lékařům.
 • Systematicky nastavit testování v domovech seniorů tak, abychom zabránili zavlečení infekce Covid-19 do těchto zařízení, jak k tomu došlo před rokem.
 • Nejpozději do 14 dnů dokončit očkování třetí dávkou pro všechny zaměstnance a klienty domovů seniorů.
 • Okamžitě zajistit nasazení moderní dostupné léčby u nemocných Covid-19 v souladu s doporučením odborných společností. Léčba musí být rychle dostupná v terénu.
 • Preventivně testovat všechny pacienty už při příjmu do nemocnice.
 • Předat organizaci trasování okamžitě do rukou AČR ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a ukončit jakékoliv politické zasahování do této činnosti.

AntiCovid tým koalice SPOLU se v minulosti dohodl s ministerstvem zdravotnictví na pravidelné vzájemné komunikaci. Členové AntiCovid týmu musí s politováním konstatovat, že tato dohoda ze strany ministerstva vydržela pouhý týden. Zároveň AntiCovid tým už před dvěma týdny představil Národní institut pro zvládnutí pandemie, tedy odbornou skupinu expertů, která je k dispozici Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo doposud tuto skupinu nevyužívá.

Na nejbližším jednání s ministrem Vojtěchem, které by mělo proběhnout během pátku, ho s našimi připomínkami seznámíme.

4. 11. 2021

Po ministerstvu zdravotnictví žádáme plán aktuálních opatření

Dnes jsme se jako AntiCovid tým sešli s vládním centrálním řídícím týmem. Cílem bylo probrat aktuální vývoj epidemie a zjistit, jak je na něj současná vláda připravena reagovat. – více...

Dnes jsme se jako AntiCovid tým sešli s vládním centrálním řídícím týmem. Cílem bylo probrat aktuální vývoj epidemie a zjistit, jak je na něj současná vláda připravena reagovat.

Určitě jsme uvítali, že se na koordinaci trasování bude nadále až do ledna podílet armáda. Vítáme také, že nám ministr přislíbil to, že obdržíme plán nadcházejících opatření, se kterými se chystá jít na pondělní vládu. Vzhledem k vývoji epidemie chceme od ministerstva znát i dlouhodobý plán opatření. Ministr Vojtěch nám přislíbil, že jej obdržíme.

Ptali jsme se také na to, jaká je kapacita antigenních testů ve státních hmotných rezervách a kdo eventuálně garantuje průběh výběrových řízení pro jejich další nákup. Tázali jsme se také na to, jaká je další perspektiva samotestů a zda se nebudou upřednostňovat výhradně PCR testy. V této souvislosti nás ministr zdravotnictví seznámil s tím, že uznávání samotestů ruší a pro akce nad tisíc lidí se bude od návštěvníků požadovat platný PCR test. Jako AntiCovid tým dlouhodobě voláme po tom, aby se zvyšovala dostupnost přesnějších PCR testů. Nicméně pro to je nutné, aby byly dostupné sedm dní v týdnu, v každém okrese a vyhodnocené v kratším časovém úseku. To je nutné pečlivě logisticky připravit. Pokud nejsou sebelepší odborná doporučení proveditelná v praxi, pak jsou nanic.

Žádali jsme rovněž analýzu právního postavení lékařů jiných oborů (mimo infektologů, internistů a pneumologů) při terapii infekce Covid-19.  Také nás zajímá, jaký je pokyn od Ministerstva zdravotnictví pro zdravotnická zařízení pro distribuci pacientů s onemocněním Covid-19. Obě tyto otázky jsou zásadní pro praxi a ochranu zdravotníků.

Celkově však společné jednání vítáme a budeme se těšit na zodpovězení otázek, které od nás ministerstvo obdrželo, stejně tak jako na další společná jednání.

28. 10. 2021

AntiCovid představuje odborný tým v čele s profesorem Chlíbkem

Na narůstající počet nemocných covid-19 je zapotřebí okamžitě reagovat. I proto AntiCovid tým koalice SPOLU představuje složení odborného týmu, který bude k dispozici k současné i budoucí vládě k diskusi nad vývojem pandemie covid-19. – více...

Na narůstající počet nemocných covid-19 je zapotřebí okamžitě reagovat. I proto AntiCovid tým koalice SPOLU představuje složení odborného týmu, který bude k dispozici k současné i budoucí vládě k diskusi nad vývojem pandemie covid-19. Společným cílem této skupiny je pomoci ministerstvu získat stanovisko expertů z různých spekter, kteří však budou dávat dohromady jednotné názory. Skupina bude vystupovat formálně pod názvem Národní institut pro zvládnutí pandemie.

Klíčem k sestavení této skupiny byla odbornost jejich členů, skupina je tedy výhradně apolitická a objektivní. Členové této skupiny jsou připraveni zapojit se ihned do přípravy strategie boje proti pandemii. Složení skupiny není finální, počítá se s jejím postupným rozšiřováním.

Složení odborné skupiny „Národní institut pro zvládnutí pandemie“

 1. Mgr.  Michal Bartoš – ředitel KHS Plzeň 
 2. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA – praktický dětský lékař, člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP
 3. MUDr. Renata Ciupek – ředitelka protiepidemického odboru KHS Brno
 4. MUDr. Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
 5. Prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové
 6. Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. – přednosta Ústavu Lékařské mikrobiologie 2.LF UK, FN Motol
 7. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel UZIS Praha
 8. MVDr. Václav Fejt, vedoucí laboratoře imunologie a sérologie, Nemocnice Havlíčkův Brod, člen SMIS
 9. Doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. – LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny
 10. RNDr. Lucia Houfková – datová analytička
 11. Prof. Roman Chlíbek – epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP
 12. Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. - Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
 13. Doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. – ředitelka KHS České Budějovice
 14. MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. - Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ Praha
 15. MUDr. Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu Praha, virologie
 16. Doc. MUDr. Rastislav Maďar – děkan LF Ostravské univerzity, epidemiolog, člen MESES
 17. MUDr. Martina Marešová – ředitelka protiepidemického odboru HS hlavního města Prahy
 18. MUDr. Richard Pikner, Ph.D. – primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolismu, Nemocnice Klatovy, místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
 19. MUDr. Jana Prattingerová – ředitelka protiepidemického odboru KHS Liberec
 20. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. – primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka
 21. MUDr. Petr Smejkal – epidemiolog IKEM Praha, člen MESES
 22. Ing. Robert Straka, Ph.D. – biostatistik s erudicí v imunologii, AGH University of Science and Technology in Kraków
 23. Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. - přednosta Pracoviště laboratorních metod a vedoucí Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM Praha
 24. Prof Vojtěch Thon, Ph.D. – imunolog, výzkumné centrum Recetox Masarykovy univerzity Brno
 25. MUDr. Hana Zelená, Ph.D., Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, člen SMIS
 26. MUDr. Petr Šonka, Předseda Sdružení praktických lékařů ČR
 27. Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Přednosta Ústavu všeobecného lékařství
 28. MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová, praktická lékařka pro děti a dorost v Plzni

26. 10. 2021

Máme plán na zrychlení očkování, musí se také více trasovat

Pojišťovny by podle anticovid týmu koalice SPOLU oslovit rizikové skupiny (především seniory) s informačním materiálem k očkování. – více...

Pojišťovny by podle anticovid týmu koalice SPOLU oslovit rizikové skupiny (především seniory) s informačním materiálem k očkování. Do vakcinace by se měli podle expertního týmu více zapojit i praktici. Vláda by podle SPOLU měla posílit trasovací kapacity a po krátkých prázdninách v pondělí otestovat děti ve školách.

·       Klíčové je podle Anticovid týmu především zrychlit očkování, protože jen očkování znamená návrat k normálnímu životu. Pojišťovny by podle SPOLU měly rozeslat informační materiál, který představí výhody očkování, vyvrátí dezinformace s ním spojené a bude apelovat na adresáty, aby se nechali naočkovat. Výraznější roli by měli hrát také praktičtí lékaři, kteří, by měli aktivně vést svoje neočkované pacienty k tomu, aby se naočkovali. Tyto úkony by měly být nově hrazené zdravotními pojišťovnami. Praktičtí lékaři provádí v podstatě všechna očkování, není důvod, proč by tomu u covidu mělo být jinak. Praktici mají nejlepší předpoklady k tomu, aby zajistili doočkování především seniorů.
 
·       Vláda by podle Anticovid týmu měla urychleně posílit trasovací kapacity. Hygieny opět nestíhají dohledávat všechny nahlášené kontakty a ve většině regionů tak dochází k nekontrolovanému komunitnímu šíření viru. Pokud nebude fungovat trasování, nebude možné podchytit další vznikající ohniska nákazy.
 
·       Kabinet by měl také na pondělí po podzimních prázdninách naplánovat testování ve školách. Právě žáci a studenti mají často mírný, nebo bezpříznakový průběh onemocnění covid-19, čímž přispívají k nárůstu případů.
 
·       Všechny tyto domácí úkoly měla vláda splnit během léta, kdy na to měla dostatečný prostor a čas. Bohužel v tom ale selhala. Stejně jako loni.

20. 10. 2021

Z iniciativy AntiCovid týmu vznikne tým nezávislých odborníků

Z iniciativy AntiCovid týmu koalice SPOLU vzniká tým nezávislých odborníků, který bude k dispozici současnému i nadcházejícímu vedení ministerstva zdravotnictví. – více...

Z iniciativy AntiCovid týmu koalice SPOLU vzniká tým nezávislých odborníků, který bude k dispozici současnému i nadcházejícímu vedení ministerstva zdravotnictví. Tým bude připraven odborně konzultovat plán dalšího postupu boje proti pandemii Covid-19 a jeho členové jsou připraveni jednat se současnými experty vlády a ministerstva zdravotnictví.

Úkolem odborného týmu bude konzultovat postup vlády především z odborného, ale také nezávislého a objektivního, hlediska. Jeho členy budou odborníci, kteří nejsou spojeni se žádnou politickou stranou. Tým se bude skládat výhradně z odborníků z akademické sféry, vědy a odborných institucí. Jeho kompletní složení zveřejníme během příštího týdne.

19. 10. 2021

Stanovisko AntiCovid týmu k aktuální situaci

Tyto indicie vedou zástupce AntiCovid týmu k přesvědčení, že vláda nemá jasný plán ani cíl, jak nadále řešit epidemii Covid-19 a nemá připravená opatření reagující na narůstající počet nemocných. – více...

AntiCovid tým jasně deklaruje, že cesta k normálnímu životu vede jen prostřednictvím očkování. Doporučuje tak všem, kteří mají nárok na třetí dávku, aby se očkovali (zejména učitelům, včetně těch na mateřských školách doporučuje Anticovid tým očkování 3. dávkou co nejdříve). Ministerstvo zdravotnictví a vláda by se s ohledem na situaci měly zaměřit na realizaci dalších návrhů, které AntiCovid tým doporučuje.

Základní priority AntiCovid týmu:

 1. Celkový lockdown odmítáme. Upřednostňujeme eventuální lokální opatření, která budou případně uplatňována na základě schválené Strategie opatření. Tu vláda doposud nezveřejnila. Její součástí měla být strategie rizik a stratifikace rizikovosti s opatřeními na úrovni obcí s rozšířenu působností, pak okresů a následně krajů. Tu ministerstvo bohužel nezvládlo připravit ještě před prázdninami. Připravovat a schvalovat strategii až při další hrozící vlně covid-19 pokládáme za velmi opožděné.
 1. Zaměřit se na maximální podporu očkování. Je nutné:
  • Spustit aktivní kampaň na podporu očkování u dosud neočkovaných. Také je zapotřebí aktivně podporovat třetí dávku vakcinace u osob nad 50 let a vybraných profesních skupin, například u zdravotníků, zaměstnanců v sociálních službách a učitelů.
  • Podpořit očkování studentů v rámci kampusů a fakult. To by mělo probíhat ve spolupráci s Asociací rektorů a cestou zřizovatelů očkování studentů středních škol a druhých stupňů základních škol.
  • Zavést bezúplatné očkování cizinců a agenturních pracovníků ve všech očkovacích centrech.
  • Zajistit dostupnost vakcíny pro praktické lékaře a zahájit door-to-door očkování.
 2. Preferujeme zkrácení karantény na 5 až 7 dní s uvolněním mezi pátým a sedmým dnem na základě PCR testu.
 3. Podporujeme přípravu dostatečné kapacitu trasování 5000 za den na konci října s možností rozšíření na 10 000 denně.
 4. Podporujeme prodloužení statusu bezinfekčnosti po prodělání Covid-19 na 1 rok (na základě analýzy reinfekcí z ISIN).
 5. Podporujeme bezplatné testování i nadále, a to včetně podpory dobrovolného firemního testování. Při nárůstu počtu nemocných lokálně podporujeme zavedení povinného testování ve školách a firmách.
 6. Pozitivitu protilátek považujeme za známku ochrany proti Covid-19. Laboratorní   skupina Centrálního řídícího týmu by měla definovat podmínky uznání do konce října 2021.

Konstatujeme, že jsme jako AntiCovid tým neobdrželi žádnou platnou strategii boje s Covid-19. Nemáme přístup prediktivním analýzám. Nejsou nám známa ani aktuální data o stavu obsazenosti akutních a intenzivních lůžek, a to včetně plánu navyšování kapacit při nárůstu   počtu nemocných. 

Tyto indicie vedou zástupce AntiCovid týmu k přesvědčení, že vláda nemá jasný plán ani cíl, jak nadále řešit epidemii Covid-19 a nemá připravená opatření reagující na narůstající počet nemocných.

Bez znalostí těchto dat, nemůžeme vládou navrhovaná stanoviska aktivně podpořit.

17. 9. 2021

Co nastane, až bude 75 procent proočkovaných? Začneme někdy uznávat protilátky? AntiCovid tým se ptá vlády na pět klíčových otázek

AntiCovid tým koalice SPOLU chce znát od vlády odpovědi na zásadní otázky, které se týkají vývoje epidemie na podzim letošního roku. – více...

AntiCovid tým koalice SPOLU chce znát od vlády odpovědi na zásadní otázky, které se týkají vývoje epidemie na podzim letošního roku. Členové týmu za ODS, TOP 09 a KDU-ČSL neskrývají své znepokojení z toho, že se ministerstvo zdravotnictví opět nedokázalo poučit ze skandálních chyb, kterých se dopustilo během předešlého „řízení“ epidemie Covid-19.
Pro další postup v řízení covid-19 je zapotřebí vědět:

1. Zruší se opatření, až bude proočkováno 75 procent populace?

Premiér a ministr zdravotnictví shodně tvrdili, že epidemie v Česku zřejmě skončí, až bude proočkováno 75 procent lidí. Nehledě na to, že tato hranice je pořád ještě v nedohlednu, nikdo z nich neprozradil, co konkrétního po jejím dosažení nastane. Bude to snad znamenat konec všech opatření? A jak této hranice chce dosáhnout? Má pro to ministerstvo nějaký plán?

2. Má vláda nějaký plán na podzim, nebo bude opět improvizovat?

Vládní improvizace už tu jednou byla a všichni známe její hrůzné výsledky. Ministr zdravotnictví slíbil, že poslance i veřejnost seznámí s plánem na letošní podzim. Slíbil tři variantní scénáře odvíjející se od momentálního stavu a vývoje pandemie. Dodnes jsme neviděli ani jeden. Nebo je snad jediným plánem této vlády karanténa, samotestování či testování celé populace, včetně očkovaných?

3. Jak to tedy bude s uznáváním protilátek?

Ministerstvo zdravotnictví a vláda jsou stále proti. Nicméně odborná veřejnost doporučuje uznávat pozitivitu protilátkových testů v souvislosti s protiepidemickými opatřeními plnohodnotnou alternativu potvrzení o prodělané nemoci na základě PCR testů nebo potvrzení o provedeném očkování. Členové AntiCovid týmu Vlastimil Válek (TOP 09) a Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) přinesli téma uznávání protilátek na Výbor pro zdravotnictví poprvé na začátku letošního roku. Opakovaně toto téma zvedali spolu s Bohuslavem Svobodou (ODS) zejména prostřednictvím interpelací a projevů na plénu Sněmovny.

4. Začnou hygieny přistupovat ke školám šetrně, lidsky a na základě dané situace?

V mateřských a základních školách nedosáhneme úrovně proočkovanosti 75 procent nikdy ani teoreticky. Pokud se na některé škole objeví pozitivně testovaný pedagog, jde obvykle do karantény celá třída, ba dokonce celá škola. Kdy se tento přístup hygieny změní?

5. Pokud je v kolektivu většina očkovaných, budou pro něj platit celorepubliková pravidla?

Pokud je v nějakém kolektivu dosaženo proočkování 80 procent a více, pak není jasné, proč v tomto kolektivu nemohou platit už dnes pravidla, která plánuje vláda celorepublikově.

8. 9. 2021

AntiCovid tým koalice SPOLU: Nesmíme dopustit žádný další lockdown. Řešením je uznávání protilátek

Téma protilátek proti covidu-19 přinesl AntiCovid tým na jednání zdravotnického výboru už začátkem roku. Tehdy se ministerstvo a vláda dušovali, že na tom makají. – více...

Téma protilátek proti covidu-19 přinesl AntiCovid tým na jednání zdravotnického výboru už začátkem roku. Tehdy se ministerstvo a vláda dušovali, že na tom makají. Dnes se ministerstvo staví proti, žádné odborné argumenty ale nepřináší. AntiCovid tým koalice SPOLU apeluje na vládu, aby nedopustila žádný další lockdown a důsledně pokračovala v očkování.

„Ministerstvo zdravotnictví a vláda opět hraje s občany odpornou hru. Na jedné straně premiér ČR sebevědomě prohlašuje, jak protilátky proti COVID-19 prosazuje a jen on je ten, kdo na tom "maká" a na druhé straně ministr Vojtěch tvrdošíjně využití protilátek odmítá. Chci připomenout, že to byli zástupci AntiCovid týmu koalice SPOLU, kdo žádal vládu o využití protilátek COVID-19 už na počátku roku 2021. Ale je to marné, je to marné, je to marné. Výmluvy, vytáčky, arogance moci," zdůraznil lidovecký poslanec Vít Kaňkovský, který s otázkou uznávání protilátek interpeloval i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Dnes mi přišla odpověď na interpelaci od pana ministra Vojtěcha ohledně uznávání protilátek. Odpověď je stále o tom, že protilátky uznávány nebudou. Odborný podklad se ale pořád nedozvídám,“doplnil Kaňkovský.

„Musíme pokračovat v očkování, ale jiným způsobem. Velká očkovací centra už nemají dostatek zájemců, proto musíme zavést systém takzvaného „door to door“ očkování. Musí fungovat mobilní týmy, které budou objíždět i malé obce a oblasti kde lidé nejsou naočkováni. Tyto týmy musí aktivně nabízet očkování, mluvit s lidmi, vysvětlovat jim výhody očkování a pokud nebudou chtít podstoupit očkování, nabídnout jim alespoň testování na protilátky. Je to podstatné i z toho důvodu, abychom věděli, kolik lidí z nenaočkované populace má imunitu na základě protilátek, což se dnes můžeme jen domnívat. Protilátky a door to door očkovací kampaň jsou cesty, jak předejít tomu, co se zde stalo na jaře,“ říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.

„Všechny naše aktivity vedou k jedinému. Nesmíme dopustit žádný další lockdown, nechceme, aby se opět zavíraly školy a vlastně celá země. Nesmíme se už bavit o plošných opatřeních. Musíme provádět lokální kroky v místech, kde je to potřeba, musíme testovat a trasovat tam, kde hrozí potencionální vznik ohnisek, a hlavně tlačit na to, abychom dokázali proočkovat co nejvíce lidí a bojovat s dezinformacemi, kterých je stále víc než dost. Za stěžejní pokládáme v současné době počet hospitalizovaných s vážnými komplikacemi, není možné se upínat jen k počtům pozitivních testů,“ dodal místopředseda ODS Martin Kupka.

1. 9. 2021

Nesmíme omezovat výuku. Děti se mají vzdělávat, ne být předmětem průzkumu šíření COVIDu

Apelujeme na vládu, aby v žádném případě již nepostupovala cestou plošných uzávěr. Škody způsobené nejen v rámci vzdělávání, ale i psychosociálního vývoje dětí nelze dále prohlubovat. – více...

AntiCovid tým koalice SPOLU pokládá za samozřejmé, aby po otestování žáků antigenními testy na začátku školního roku probíhala výuka bez omezení. V případě škol, kde testy odhalí nákazu, je nutné postupovat v součinnosti s příslušnou hygienickou stanicí tak, aby byla výuka co nejméně omezena. Apelujeme na vládu, aby v žádném případě již nepostupovala cestou plošných uzávěr. Škody způsobené nejen v rámci vzdělávání, ale i psychosociálního vývoje dětí nelze dále prohlubovat.

V případě příznivých výsledků vstupního testování považujeme za nedůvodné nadále požadovat používání respirátorů ve školách, které samo o sobě působí značné organizační problémy. Stejně jako je nešťastné omezovat kontakty dětí ve škole pouze na vlastní třídní kolektiv. Školy se mají soustředit na dostatečnou hygienu, používání dezinfekce, časté větrání a další doporučená opatření.

Stejně důležité také je, aby normálně fungovaly školní družiny a kluby nebo školní stravování, a velký důraz klademe i na standardní běh kroužků i dalších mimoškolních aktivit. Jsou nedílnou součástí vzdělávacích programů škol a jejich omezování má negativní vliv na kvalitu vzdělávání stejně jako na pozitivní vztah žáků ke škole a vzdělávání samotnému. 

Prioritou koalice SPOLU je, aby už v žádném případě nedošlo k uzavření škol a přerušení prezenčního vzdělávání.

Protilátky bychom měli uznávat, podobně jako v Rakousku

AntiCovid tým se opakovaně zastává těch občanů, kteří mají pozitivní test na protilátky a nechtějí se nechat očkovat. Je třeba si uvědomit, že vláda a ministerstvo zdravotnictví pod vedením ANO zvolilo v boji s COVIDem koncem zimy a na jaře letošního roku taktiku plíživého promořování, za což jsme zaplatili krutou daň 30 000 zmařených životů. Totálně selhalo testování a trasování. Množství občanů, kteří byli v karanténě, nebylo včas kvalitně testováno. AntiCovid tým na to dlouhodobě a opakovaně upozorňoval vládu i ministerstvo zdravotnictví. Dodnes bohužel neexistují data, kolik občanů prodělalo onemocnění COVID-19.

Jsme přesvědčení, že je možné uznat protilátky jako ekvivalent očkování. Vyzýváme vládu k tomu, aby tento krok udělala, stejně jako sousední Rakousko. Kdo má dostatek protilátek, nemusel by být očkován. Většina neočkovaných zdravotníků se nechce nechat očkovat právě proto, že mají vysoké protilátky. Podobná situace byla ve zdravotnickém systému řešena před dvěma lety při epidemii spalniček, kdy se také přihlédlo k množství protilátek v těle.

Přikládáme několik argumentů pro uznávání protilátek:

 • Průkaz protilátek je jasnou známkou, že imunita zafungovala.
 • U očkovaných protilátky nekontrolujeme. Pokud u rizikových skupin ano (imunosuprimovaní) a mají je negativní, tak uvažujeme, že jsou dostatečně chráněni.
 • Nelze určit optimální hladinu protilátek (nejsou data a rovněž výsledky firem se v absolutní hodnotě liší o stovky procent.  Např. u firmy Roche (Švýcarsko) hodnota 160 (norma 1,0) je vhodná pro dárce léčebné plazmy. U firmy Abbott (USA) je norma do 50 IU/l, hodnota pro dárce léčebné plazmy je asi 3300 IU.
 • U dárců léčebné plazmy se protilátky měří a určuje se dostatečná hladina již řadu měsíců.
 • Není ani určena optimální hladina protilátek úspěšného očkování.
 • Testy na určení protilátek COVID jsou dnes již dobře dostupné a levné.

13. 8. 2021

Školní rok musí začít standardně navzdory covidu

Říkáme jasné NE dalšímu plošnému uzavírání škol. Děti patří do lavic a další škody nejen na vzdělávání, ale i sociálních vazbách a zdravém vývoji dětí nesmíme připustit. – více...

Pandemie ještě neskončila, skončí tehdy, až její konec vyhlásí WHO. Virus tady ale stále je, mutuje a jeho další chování nelze s jistotou předvídat. Přesto musí stát udělat vše pro to, aby se děti standardně vrátily k prezenční výuce s jasně připravenými opatřeními, která by regionálně řešila případné zhoršení situace. Říkáme jasné NE dalšímu plošnému uzavírání škol. Děti patří do lavic a další škody nejen na vzdělávání, ale i sociálních vazbách a zdravém vývoji dětí nesmíme připustit.

V Česku je aktuálně velmi nízký počet pozitivně testovaných, v nemocnicích je jen minimum hospitalizovaných. K úmrtím na covid-19 a komplikacím onemocnění v poslední době takřka nedochází. Výrazně roste počet obyvatel s plným očkováním, a to včetně učitelské komunity, běží též očkování dětí. Pravidelné testování na konci školního roku 2020/2021 ukázalo velmi nízký výskyt koronaviru ve školách.

Naopak zůstávají těžké škody z doby distančního vzdělávání. Přes obrovské nasazení ředitelů, učitelů i rodičů nemohla enormně dlouhá distanční výuka nahradit výuku prezenční a zejména děti žijící v komplikovaném sociálním prostředí postihly těžké dopady.

Situace může být 1. 9., kdy začíná školní rok, různá, a proto je třeba se na možné varianty připravit.

Pro koalici SPOLU jsou naprosto zásadní ve vztahu ke vzdělávání dvě priority:

 1. Aby školní i akademický rok 2021/2022 proběhl celý v prezenční formě výuky, tj. aby v žádném případě nedošlo k plošnému uzavření škol a k návratu k distanční výuce.
 2. Aby výuka ve školách byla protiepidemickými opatřeními omezována jen minimálně.

Naše zásadní priorita je, aby děti a studenti v září nastoupili do škol.

Chceme, aby prvňáčkům nic nezkazilo první školní den.

Chceme, aby škola zase byla školou.

Chceme, aby škola byla bezpečné místo, kde děti získávají znalosti a připravují se na život, ne střídání online výuky s nekonečným testováním.

Proto navrhujeme a požadujeme po vládě následující:

 1. Okamžitě provést a zveřejnit analýzu výsledků povinného plošného testování ve školách po obnovení školní výuky ve 2. pololetí školního roku 2020/21.
 2. Okamžitě provést a zveřejnit analýzu aktuálního výskytu pozitivních testovaných v žákovské populaci.

Pokud výše uvedené analýzy prokáží minimální počty nakažených ve školním prostředí i uprostřed prázdnin, přijmout následující opatření pro školní rok 2021/2022:

 1. Provést pouze základní jednorázové testování na výskyt koronaviru spojené se zahájením školního roku, v prvních třídách 2. září, aby prvňáčci neměli narušený slavnostní den.
 2. Školní výuka bude probíhat v plném rozsahu, tj. bez tlaku na vytváření homogenních skupin nebo omezování některých předmětů či způsobů výuky.
 3. Vyučování bude probíhat bez povinnosti pro žáky a učitele mít nasazené roušky/respirátory.
 4. Budou obnoveny v plném rozsahu všechny další aktivity spojené s docházkou žáků do školy (školní stravování, školní družiny a kluby, školní aktivity provozované mimo budovy škol).
 5. Vyšší nároky budou kladeny pouze na základní opatření jako např. dezinfekce, větrání a zvýšená osobní hygiena.

MŠMT musí zároveň včas poskytnout školám jednoznačné právní stanovisko a jasný postup pro případ odmítnutí testování rodiči/žáky při zahájení školního roku nebo výskytu pozitivního žáka ve škole.

Co se testování týče, navrhujeme následující:

 • Pokud se bude situace nadále zlepšovat, nebude nutné plošné testování dětí realizovat vůbec. Byla by chyba vše dělat jen proto, že už stát nakoupil testy a teď je musí nějak využít.
 • Mezi regiony mohou být velké rozdíly. Pak je nutné se soustředit na testování pouze v těch regionech, kde bude situace špatná. Děti a studenti se nesmí stát součástí celonárodního experimentu tří antigenních testů. Testování musí být cílené a prováděné tam, kde to má smysl.
 • Antigenní testy jsou vysoce nespolehlivé. Odmítáme hrát alibistickou „hru na testování“. Je na místě upřednostnit PCR testy a místo tří antigenních testů provádět pouze jeden PCR test. Vláda by měla zajistit, aby byl tento PCR plně hrazen a ředitelé škol měli jasnou metodiku k možnosti jeho využití.

A obecně požadujeme, aby jakákoliv navrhovaná opatření byla s dostatečným předstihem prodiskutovaná s řediteli škol tak, aby je bylo možné posléze uskutečnit. Čas pracuje proti nám. V polovině srpna již ředitelé tyto informace měli mít. AntiCovid tým koalice SPOLU na toto opakovaně upozorňoval již v červnu. Bohužel pro ministerstvo zdravotnictví zjevně nejsou děti a bezpečná školní docházka prioritou. Jinak by ředitelé škol již dávno jasné a srozumitelné informace měli. Vyzýváme vládu a ministra školství, aby začátek školního roku bezodkladně začali řešit.

28. 7. 2021

Dostatek protilátek by měl stát uznávat jako ekvivalent testů či očkování

AntiCovid tým koalice SPOLU jako jeden z prvních poukazoval na fakt, že stát neuznává jako ekvivalent testů či očkování také dostatečné hodnoty protilátek prokázané testem. – více...

AntiCovid tým koalice SPOLU jako jeden z prvních poukazoval na fakt, že stát neuznává jako ekvivalent testů či očkování také dostatečné hodnoty protilátek prokázané testem.

Tato praxe by se měla podle AntiCovid týmu změnit a dostatečná hladina protilátek by měla být dostačujícím důkazem bezinfekčnosti jednotlivce. Změnu navrhl v podobě pozměňovacího návrhu k zákonu o ochraně veřejného zdraví člen AntiCovid týmu a poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský již začátkem července. Dostatečné množství protilátek v Evropě uznává například Rakousko.

“Už několikrát jsme zdůrazňovali, že jedním z nástrojů, jak optimalizovat a zefektivnit boj s covidem, je vyšetření protilátek u našich občanů. Máme tu celou řadu lidí, kteří sice neměli PCR prokázanou nákazu covidem-19, nicméně velmi pravděpodobně nákazu prodělali a mají vysokou hladinu protilátek. Tím pádem jsou tito lidé bezpeční z hlediska možné reinfekce i vůči svým spoluobčanům. V tuto chvíli ale stát s hladinou protilátek nepočítá,“ říká poslanec Vít Kaňkovský.

Vyšetření protilátek IgG tak může výrazně zefektivnit přístup k testování na onemocnění COVID-19, přispět k správnému načasování očkování proti COVID-19 a napomoci k monitoraci efektivity samotného očkování. Tím dojde ke zjednodušení situace nemalé části populace a zároveň se ušetří finanční prostředky z veřejných rozpočtů.

8. 7. 2021

Anticovid tým: Nové onkologické centrum v Praze může ohrozit fungování stávajících onkologických center

Anticovid tým koalice SPOLU se na svém posledním jednání věnoval zejména plánu na budování nového onkologického centra v nemocnici na Vinohradech, který avizoval premiér Andrej Babiš. – více...

Anticovid tým koalice SPOLU se na svém posledním jednání věnoval zejména plánu na budování nového onkologického centra v nemocnici na Vinohradech, který avizoval premiér Andrej Babiš. Tento plán považujeme za problematický. Prolít miliardy v betonu je jednoduché, ale pak je třeba mít peníze na vybavení a hlavně personál. Ten by do této nemocnice musel přejít z jiných zdravotnických zařízení v Praze, kde by tím pádem skončila onkologická péče. Zásadní problém vidíme především v radiační onkologii. Již dnes je v Praze nedostatek radiačních onkologů, fyziků a radiologických asistentů na stávajících radioterapeutických pracovištích. Ta byla přitom v rámci komplexních onkologických center (KOC) vybavena moderní technikou. Proto nepodporujeme další devastaci KOC, ale naopak jejich posílení, a to v celé republice jak přístrojově, tak personálně.

Členové Anticovid týmu také považují za nezbytné na schůzi Poslanecké sněmovny zařadit diskuzi o pandemickém zákonu a pandemickém stavu. Existuje důvodná obava, že ministerstvo bude přes prázdniny vydávat další chaotická opatření, která vzápětí skončí u soudu a soud je označí jako nezákonná. Navíc do dnešního dne nemáme k dispozici rozbor zvyšujícího se počtu pozitivně testovaných. Nevíme, zda již konečně funguje ve sto procentech případů trasování, kde dochází k šíření. Celou problematiku chceme komplexně diskutovat s ministrem zdravotnictví.

Anticovid tým také považuje za nezbytné, aby vznikla mapa s přehledem laboratoří, které umožňují PCR testování. Je žádoucí, aby měli občané přehled o jejich dostupnosti a aby co nejvíce z nich, ideálně všechny, prováděly sekvenování. Jen díky tomu můžeme mít přehled o rozšíření mutací. PCR vyšetření musí zůstat pro pacienty zdarma.

29. 6. 2021

Chceme od ministra zdravotnictví slyšet, jak bude přes prázdniny využívat pandemický stav

Na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny chce koalice SPOLU diskutovat o tom, jak hodlá vláda fungovat přes léto s ohledem na nemoc covid-19. – více...

Na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny chce koalice SPOLU diskutovat o tom, jak hodlá vláda fungovat přes léto s ohledem na nemoc covid-19. Pokud totiž ministerstvo zdravotnictví není schopné vyhlásit jediné opatření bez toho, aby porušilo zákon, pak je platnost pandemického stavu v České republice zbytečná. Dalším tématem je sekvenování. Podle AntiCovid týmu je zapotřebí, aby rezort zdravotnictví zveřejnil přehlednou mapu laboratoří, které jsou schopné provádět zdarma PCR testy. Sekvenování je podle odborníků jedinou možností, jak včas předejít novým nebezpečným mutacím koronaviru. Zapotřebí je také přesně stanovit, jak bude vypadat podzimní testování ve školách.

„Obáváme se, že se ministerstvu zdravotnictví nepodařilo přijmout ani jedno opatření, vycházející z pandemického zákona, které by posléze soud neshodil jako protizákonné. Náš zásadní dotaz a zároveň obava tedy zní, jestli má ministr zdravotnictví a jeho tým odborné kapacity k tomu, aby byli schopni přijímat aspoň nějaká opatření v souladu s pandemickým zákonem. Pokud na to nemá, tak je zbytečné, aby pandemický stav platil a o tom chceme diskutovat, protože bude poslední schůze Poslanecké sněmovny. Vzhledem k šířícím se mutacím v některých zemích a vzhledem k tomu, že naši občané budou cestovat na dovolené, považujeme za zásadní sekvenování. Chceme, aby ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu laboratoří, které budou zdarma provádět PCR testy, a aby zveřejnilo také mapu, které laboratoře jsou schopné sekvenovat. Chceme vědět, zda je náš stát připraven zachytit nové mutace a zda je systém PCR testování funkční,” říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.

„Česká republika se musí dobře připravit na návrat dětí do škol po letních prázdninách. Už teď je potřeba nachystat veškeré podmínky. Zaznamenali jsme, že ministerstvo zdravotnictví chce zaplatit 210 milionu korun za nákup antigenních testů do škol, i přestože víme, že zejména pro tuto skupinu jsou antigenní testy velmi nespolehlivé. V praxi se podařilo ukázat, že celá řada škol byla schopna zajistit více vypovídající PCR testování. Apelujeme na ministra zdravotnictví a na vládu, aby přichystali PCR testování pro návrat žáků do škol, které by zabránilo dalšímu možnému šíření. Navrhujeme řešení, které se ukázalo v praxi jako funkční a pokud se ČR začne na tento způsob testování připravovat dostatečně dopředu, tak bude i hospodárnějším krokem,” dodává místopředseda ODS Martin Kupka.

16. 6. 2021

AntiCovid tým: Je na čase zrušit pandemický stav!

Koalice SPOLU tak požaduje debatu o tom, zda je nadále nutné prodlužovat pandemický stav. – více...

Incidence nemoci covid-19 nadále klesá, což znamená, že situace se vrací k normálu. Koalice SPOLU tak požaduje debatu o tom, zda je nadále nutné prodlužovat pandemický stav. Odborný AntiCovid tým zároveň vyzval vládu, aby nejpozději do konce tohoto školního roku jasně řekla, jak bude probíhat výuka na podzim. Odborný tým požaduje i jasné instrukce pro dětské tábory. Opakované testování dětí i během trvání tábora je podle názorů odborníků nesmysl.

„Je nasnadě začít jednat o konci stavu pandemické pohotovosti. Pokud chceme konat na základě přesných dat od ministerstva zdravotnictví, a nikoliv na základě náhody, pak je otázka konce pandemického stavu nasnadě. A to nejlépe už zítra, kdy o tom bude na plenu Sněmovny ministr zdravotnictví informovat,“ uvedl na tiskové konferenci AntiCovid týmu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.

„Vláda za poslední týden třikrát změnila podmínky pro testování dětí na letních táborech. To znamená obrovskou komplikaci pro tisíce dobrovolníků, kteří na táborech děti vedou, a desetitisíce dětí a jejich rodičů. Proto vyzýváme ministerstvo, ať konečně udělá jasno, ale ať je jasno s jednoduchými pravidly, které lze dodržovat. Není přeci možné, aby končilo testování ve firmách, ale děti v kolektivech uprostřed přírody měly povinnost se po týdnu přetestovat. Takové komplikace ve chvíli, kdy jsou počty nakažených v zemi na desítkách, nedávají žádný smysl,“ říká místopředseda ODS Martin Kupka.

„Uvítali jsme, že se žáci vrátili do škol. Zároveň je ale nutné myslet na září a nový školní rok. Je potřeba, aby byly školy na nový školní rok opravdu připravené. Je pro nás nepřijatelné, jak ze stránky finanční, tak organizační, aby byli ředitelé celé prázdniny v nejistotě, jakým způsobem začne v kontextu covidové situace v září výuka. Žádáme vládu, aby do 30. června informovala ředitele, jak bude nový školní rok vypadat. Není možné říct, ať si to každý ředitel řeší sám,“ vyzval vládu lidovecký poslanec Marek Výborný.

„Kultura patří mezi covidem nejpostiženější oblasti. Vláda stále nesmyslně vyžaduje, aby pořadatelé kulturních akcí kontrolovali, zda mají návštěvníci platný test nebo potvrzení o očkování či prodělané nemoci, přičemž například v restauracích je taková povinnost přenesena na zákazníka. Tyto podmínky by se měly jednoznačně srovnat, aby nebyli pořadatelé nadále zatěžovaní. Vyzýváme vládu také k tomu, aby myslela kompenzacemi na ty, kteří letos nemohou pořádat letní festivaly, a přijít s jasným plánem, kterým se budou kulturní akce řídit od září,“ říká místopředseda ODS Martin Baxa.

2. 6. 2021

Anticovid tým: Vláda hodila okamžitým ukončením kompenzačních programů podnikatele přes palubu

Členové ekonomického Anticovid týmu koalice SPOLU jednali se zástupci Hospodářské komory o probíhajícím rozvolňování, končících kompenzacích podnikatelům a budoucnosti vybraných podnikatelských sektorů. – více...

Členové ekonomického Anticovid týmu koalice SPOLU jednali se zástupci Hospodářské komory o probíhajícím rozvolňování, končících kompenzacích podnikatelům a budoucnosti vybraných podnikatelských sektorů. Shodli se v tématu končících kompenzací. Vzhledem k tomu, že stále ještě existují sektory, které ani po rozvolnění nemohou počítat s návratem klientů, např. hotely závislé na kongresové turistice, je chyba ukončit pomoc státu ze dne na den. Alespoň program Antivirus měl pokračovat podle účastníků kulatého stolu déle.

„Vláda okamžitým ukončením dotačních a kompenzačních programů hází podnikatele přes palubu. V době restrikcí přicházela vláda s byrokraticky složitými kompenzačními programy, ve kterých se podnikatelé jen složitě orientovali. Finanční pomoc ze strany státu pak přicházela podnikatelům s mnohaměsíčním zpožděním, čímž vláda celou řadu podnikatelů zlikvidovala. Teď, když na základě soudního rozhodnutí vládní restrikce skončily, vláda okamžitě ruší i tu nízkou podporu, kterou poskytovala. Je to nůž do zad podnikatelům, kteří jistou, byť třeba i postupně dobíhající pomoc stále ještě potřebují. Jejich byznys a tržby se budou navracet na předcovidovou úroveň ještě dlouho. Stoupnout jim pomoc okamžitě, je ze strany Babišovy vlády nevybíravý kopanec,” říká poslanec Jan Skopeček (ODS). 

„Vláda se naopak měla v den rozvolnění podnikatelům za chaotismus v restrikcích a kompenzacích omluvit a vyzvat občany, aby pomohli svojí útratou v následujících dnech a týdnech drobné podnikatele podpořit a zachránit. Viděli jsme v minulosti, jak vláda vyhazuje peníze oknem za nejrůznější inzeráty a PR ministerstev, ale za živnostníky se v den rozvolnění nedokázala postavit ani rétoricky. Musíme to udělat za vládu sami a apelujeme na naše spoluobčany, aby ve svém okolí podpořili místní živnostníky svojí útratou. Vážně si to po těch měsících zaslouží,“ dodává místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.

„Apelujeme na vládu, aby co nejvíce sjednotila podmínky pro podnikatele. Některé z těch, co zůstávají, jsou nelogické a způsobují, nebojím se říct, chaos. Jako příklad můžeme uvést disproporce v opatření pro kulturu, kdy uvnitř na akci může být 500 lidí, ale na kongresu pouze 250 osob. Je nutné, aby opatření byla přehledná a podnikatelé měli možnost se v nich rychle orientovat,“ doplňuje starosta Těšan Miroslav Zborovský (KDU-ČSL).

12. 5. 2021

O dotacích pro nemocnice nesmí rozhodovat „loterie“. 26. května svoláme mimořádnou schůzi

Program REACT-EU měl rozdělit finanční prostředky, které Česká republika obdrží od Evropské unie za účelem snížení dopadů pandemie covid-19. Jeho výsledkem je však doposud chaos. – více...

Program REACT-EU měl rozdělit finanční prostředky, které Česká republika obdrží od Evropské unie za účelem snížení dopadů pandemie covid-19. Jeho výsledkem je však doposud chaos. O přidělení jednotlivých dotací nerozhodovala kvalita projektů, ale schopnost rychle klikat myší. AntiCovid tým a koalice SPOLU budou iniciovat svolání mimořádné schůze Sněmovny na středu 26. května, která se bude skandálním výběrem v programu REACT-EU zabývat.

Na mimořádné schůzi budou koalice SPOLU a AntiCovid po Ministerstvu zdravotnictví i Ministerstvu pro místí rozvoj mimo jiné chtít vysvětlit:

 • Proč dotace nedostaly nemocnice a zařízení, které byly během pandemie nejvytíženější?
 • Jak vypadají skutečná kritéria, na základě nichž se vybírají projekty, které dotaci obdrží?
 • Co ministerstva udělala pro to, aby se tento skandální výběr už nikdy neopakoval?
 • Jak je možné, že mezi neúspěšnější žadatele patří Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jejímž ředitelem je shodou okolností ministr zdravotnictví Petr Arenberger?

Evropské dotace v rámci programu REACT-EU směřují do zdravotnictví. Cílem těchto dotací je podpořit ty nejkvalitnější projekty, které povedou k rozvoji a zkvalitnění zdravotní péče. Zadávací dokumentaci a pravidla pro výběr projektů připravuje Ministerstvo zdravotnictví již téměř rok. Celkem by měly být vybrány špičkové projekty za 8 miliard korun.

10. 5. 2021

O osmi miliardách pro nemocnice nesmí rozhodovat závod v klikání, požadujeme mimořádnou schůzi Sněmovny

více...

Řada nemocnic, které byly během epidemie nejvytíženější, nedosáhla na peníze z evropských fondů kvůli chybě ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo spustilo rozdělování peněz jen na základě rychlosti podání žádosti, o přidělení tak rozhodovaly vteřiny při kliknutí myší, což je naprosto nepřípustné. Anticovid tým požaduje nápravu této ostudné chyby, zároveň bude iniciovat svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která by tento problém řešila.

Evropské dotace v rámci programu REACT směřují do zdravotnictví. Cílem těchto dotací je podpořit ty nejkvalitnější projekty, které povedou k rozvoji a zkvalitnění zdravotní péče. Zadávací dokumentaci a pravidla pro výběr projektů připravuje Ministerstvo zdravotnictví již téměř rok. Celkem by měly být vybrány špičkové projekty za 8 miliard korun.

Poté, co nemocnice projekty připravily s tím, že se účastní rovné soutěže postavené na hodnocení kvality projektů a jejich prospěšnosti pro české zdravotnictví, se ukázalo, že Ministerstvo zdravotnictví nemá vůbec promyšlená a připravená pravidla pro výběr projektů. Nakonec Ministerstvo pro místní rozvoj, které soutěž vypisuje, přistoupilo k absurdně nehorázné metodě výběru projektů. Rozhodovala rychlost podání. Nezvítězily tedy projekty, ale kvalita herní myši, rychlost kliknutí a případně speciálně najatá firma, která dokázala zajistit rychlé zadání. O tom, který projekt uspěje, nebo neuspěje, rozhodovaly vteřiny. Kvalita projektu a jeho zpracování nebyly podstatné.

Takto hodnocená soutěž nemá v historii dotací EU obdoby. Některé kraje tak neuspěly ani s jedním projektem, naopak třeba Vinohradská nemocnice, kde je ředitelem současný ministr zdravotnictví, uspěla se všemi projekty.

Jsme přesvědčeni, že tuto ostudu musí řešit Poslanecká sněmovna. Proto budeme trvat na svolání mimořádné schůze v co nejkratším termínu. Tato nehoráznost musí být okamžitě napravena.

4. 5. 2021

AntiCovid tým: Rotační výuka na 1. stupni je faul na děti, učitele i na rodiče. Školy se musí vrátit do normálního režimu

Už po víkendu se v Česku otevírají obchody a služby. V této situaci pokládají členové AntiCovid týmu za zásadní, abychom přestali odkládat vzdělávací systém na druhou kolej. – více...

Rotační výuku pokládá AntiCovid tým za dočasné a neúplné řešení. Tento režim nadále velmi zatěžuje rodiče, děti i pedagogy. Proto je zapotřebí zejména na 1. stupni základních škol rotační výuku ukončit a udělat maximum pro to, aby se žáci do škol začali v normální režimu vracet. Už po víkendu se v Česku otevírají obchody a služby. V této situaci pokládají členové AntiCovid týmu za zásadní, abychom přestali odkládat vzdělávací systém na druhou kolej.

Vyzýváme vládu, aby:

 • Uvolnila školy podle jasných a předvídatelných pravidel

Dopady epidemie se velmi negativně projevují nejen v rodinném životě a vzdělávání, ale také vůči psychickému i fyzickému zdraví dětí. Je na čase tyto škody minimalizovat a pustit děti škol, a to od 10. května žáky na základní školy a k 17. květnu pak studenty středních a vysokých škol. Samozřejmostí jsou dostupné a šetrné PCR testy, pomocí nichž budou školy ověřovat zdravotní způsobilost dětí.

 • Zrušila rotační výuku na 1. stupni

Všechny proběhnuvší testy u dětí prokazatelně poukazují na to, že výskyt viru je skutečně u dětí velmi nízký, zejména u těch mladších prvostupňových. Není tak nadále nutné, aby žáci nadále trpěli sociální izolací, deprivací a minimem pohybu.

 • Představila jasný, přesný a proveditelný plán pro otevření kultury

V podobné situaci jako školství je i kultura. V těchto dnech se v omezeném režimu otevírají některá muzea či galerie, ale žádná velká perspektiva rozvolnění v kultuře na obzoru není. Pořadatelé kulturních akcí ani kulturní instituce netuší, podle jakého klíče budou moci obnovit svoji činnost. Pro to, aby kultura přežila, je zapotřebí, aby vláda představila nejen jasný plán a harmonogram, ale také vytvořila funkční systém podpor.

 • Zveřejňovala kapacitu volných očkovacích míst v reálném čase

Kapacity očkovacích míst sice pravidelně sledují krajští koordinátoři, ale informace od nich se k lidem nedostávají včas. Bezpodmínečným cílem úspěšné očkovací strategie musí být maximální využití kapacit všech očkovacích center. Apelujeme tedy na to, aby očkovací centra zveřejňovala v reálném čase počet volných míst pro očkování.

21. 4. 2021

AntiCovid tým SPOLU chce znát termín návratu dětí na druhý stupeň základních škol a otevření dětských skupin a lesních školek

Současně vyzýváme vládu, že by měla zvážit také návrat žáků na druhém stupni základních škol, a to ve stejném nebo nejbližším možném termínu. – více...

Vláda v pondělí rozhodla o obnově praktické výuky na středních a vysokých školách od 26. 4. 2021, což je krok správným směrem. Současně vyzýváme vládu, že by měla zvážit také návrat žáků na druhém stupni základních škol, a to ve stejném nebo nejbližším možném termínu.

Testování dětí je už nyní zajištěno a školy by si s tím dokázaly bez problémů poradit i se zachováním všech režimových opatření pro bezpečný návrat žáků do škol. Zbylou část žáků v mateřských školkách, na středních a vysokých školách doporučujeme zahrnout do třetí vlny návratu dětí do škol a to ideálně od 10. 5. 2021 po předchozím vyhodnocení epidemického vývoje ve školách.
 
Uzavřené dětské skupiny

Zároveň vládu a Ministerstvo zdravotnictví žádáme, aby co nejdříve umožnila otevření dětských skupin, které jsou samy o sobě omezeny počtem na maximálně 15 dětí. 

Je to nejen otázka pomoci rodičům, kteří dnes musí složitě kombinovat péči o děti a své zaměstnání, což je v řadě případů neslučitelné, nicméně rodiče do práce z řady důvodů prostě musí. Obecně se ví o masivním vzájemném hlídání dětí v rodinách, což ovšem popírá logiku omezení sociálních kontaktů. V neposlední řadě se jedná také o přežití dětských skupin, které jsou v současnosti zcela bez příjmů.
 
Jsme pro znovuotevření lesních školek

Podobně žádáme o otevření lesních mateřských škol, kde podmínky vzdělávání dětí v přírodě nabízí minimalizaci epidemického rizika a současně pozitivním přínosem nejen pro fyzické ale i psychické zdraví dětí.

Volnočasové aktivity a sportování dětí

Dopady epidemie se velmi negativně projevují nejen v rodinném životě a vzdělávání, ale také vůči psychickému i fyzickému zdraví dětí. Je na čase tyto škody minimalizovat a pustit děti do přírody, umožnit kontakt s vrstevníky, obnovit amatérské sportování dětí ve venkovních prostorách. Vyzýváme vládu, aby těmito kroky fakticky pomohla dětem a podpořila jejich zdravý vývoj.  

19. 4. 2021

AntiCovid tým představuje plán obnovy podnikatelského prostředí, který vláda doposud nepřipravila

Pandemie dřív nebo později bude pod kontrolou a bude nutné ekonomiku, průmysl a podnikatelské prostředí posílit tak, aby se postupně vrátila do lepší kondice, než byla před krizí. – více...

Ekonomická sekce AntiCovid týmu, kterou zastupuje místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček, místopředseda TOP 09 Lukáš Otys a ekonom Miroslav Zborovský z KDU-ČSL, představuje první část svého plánu obnovy podnikatelského prostředí po pandemii. Pandemie dřív nebo později bude pod kontrolou a bude nutné ekonomiku, průmysl a podnikatelské prostředí posílit tak, aby se postupně vrátila do lepší kondice, než byla před krizí. Dlouhodobě bychom měli patřit mezi TOP 10 zemí na světě, co se týká kvality podnikatelského prostředí. Plán má tři části: krátkodobá řešení (zachování základních životních funkcí), střednědobá řešení (rehabilitace) a dlouhodobá řešení (posílení a cesta mezi elitu). Nyní představujeme první část krátkodobých řešení. Ekonomický AntiCovid tým veškeré své kroky konzultuje s podnikateli z praxe, s Hospodářskou komorou a dalšími podnikatelskými organizacemi.

1)    Krátkodobá řešení (zachování základních funkcí)

 • Narovnání systému podpor

- Ve stávajících programech je limitem pro čerpání bonusů minimální pokles obratu o 50 %. Myslíme si, že je to příliš přísné, proto navrhujeme pokles pouze o 30 %.

- Umožnění kombinace programu Covid 2021 a kompenzačního bonusu.

- Zachování programu Covid nájemné.

- Covid půjčky musí být spláceny bez ohledu na pokračující restriktivní opatření.
Navrhujeme upravit programy Covid půjček tak, aby splácení mohlo být přerušeno v důsledku omezeného podnikání o 3-6 měsíců nebo přerušení do doby, než příslušné odvětví bude znovu možné provozovat bez tvrdých omezení.

- Rozšíření podpory na podnikatele, kteří začali podnikat v 2. polovině roku 2020.

- Zohlednění pololetních nebo ročních fakturací při posuzování nároku na podporu.

- Zjednodušení programů podpor na úroveň čestného prohlášení a využití dat, která má státní správa k dispozici, například z daňových přiznání.

- Sjednocení přístupu úředníků při vyřizování žádostí o kompenzační bonus a dalších podpor.

- Zrychlení vyplacení současných programů.

- Celková kompenzace fixních nákladů na 70 % pro malé, střední a velké firmy, 90 % pro mikropodniky tak, jak umožňuje EU.

13. 4. 2021

Rotační výuka je dočasné a špatné řešení. Nevyhovující antigenní testy nejsou řešení žádné

Do řady škol byly dodány neúplné sady testů bez stojánků apod. Současně panují značné rozpory v úrovni průkaznosti u různých typů testů. – více...

AntiCovid tým uvítal, že návrat žáků do škol započal. Zejména sociální izolace, deprivace i minimum pohybu, zdá se, s otevřením škol alespoň částečně končí. Přesto pokládá i nadále situaci v českém školství za alarmující. Nicméně hned první hodiny po návratu části dětí do škol poukázaly na naprosto zřetelné nedostatky. Do řady škol byly dodány neúplné sady testů bez stojánků apod. Současně panují značné rozpory v úrovni průkaznosti u různých typů testů. Školy musí mít přesné a šetrné testy nejlépe na PCR úrovni. Pokud se bude situace vyvíjet pozitivně jako v uplynulých dnech, musí vláda naplánovat úplný návrat dětí do škol a sjednotit pravidla pro všechny druhy škol.

Pro to, aby byl návrat dětí do škol přínosný, je bezpodmínečně nutné:

1.Sjednotit podmínky pro děti v předškolním věku

Nejednotné podmínky návratu trápí rodiče předškolních dětí, jelikož nemohou být otevřené dětské skupiny. Apelujeme proto na to, aby vznikla sjednocená a přehledná pravidla pro mateřské školy, dětské skupiny i lesní mateřské školy. MPSV hodilo dětské skupiny přes palubu. Jejich provoz by měl být i s ohledem na rodiče co nejdříve obnoven.

2. Odstranit veškeré pochybnosti o kvalitě dodávaných testů. Zajistit také šetrné a dostupné PCR testování.

Antigenní testování mělo zajistit bezpečný návrat dětí a učitelů do škol. Nicméně produkty čínské výroby Lepu Medical a Singclean dopadly ve studii laboratoře Bioinova trestuhodně. Je zapotřebí toto selhání napravit. Za stěžejní pokládáme také to, aby stát rozšířil kapacitu dostupných PCR testů a hradil jejich cenu. Je prokázáno, že kapacita laboratoří je dostatečná a povinnost méně častého PCR testování se finančními náklady vyrovná ceně dnešních antigenních testů. I nadále pokládáme za stěžejní, aby testy do škol byly nejenom přesné, ale také šetrné. Na Praze 9, se ukazuje, že právě tuto praxi lze efektivně využívat. U PCR testování lze využívat výhradně testy ze slin či testy žvýkací.

3. Udělat vše pro konec rotační výuky a vrátit dětem sport

Rotační výuku pokládáme za dočasné a neúplné řešení. Uvědomuje si, že tento režim velmi zatíží rodiče a dětem přinese návrat jen částečně. Pádné argumenty pro střídání on-line a prezenční výuky zvláště na 1. stupni neexistují. Považujeme tedy za naprosto zásadní, aby Vláda co nejrychleji projednala kompletní návrat dětí do škol. Tím nerezignujeme na své předešlé požadavky, tedy nadále chceme, aby pedagogové byli vybaveni respirátory FFP2 a dokončilo se kompletně jejich přednostní očkování.

31. 3. 2021

AntiCovid tým představuje ekonomickou sekci. První doporučení zní: Odpustit zálohy pro OSVČ a přijmout odškodňovací zákon

Na půdorysu AntiCovid týmu koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) vznikl tým ekonomických odborníků. Experti koaličních stran v této skupině pracují na plánu pro podporu ekonomiky a její obnovu po pandemii onemocnění covid-19. – více...

Na půdorysu AntiCovid týmu koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) vznikl tým ekonomických odborníků. Experti koaličních stran v této skupině pracují na plánu pro podporu ekonomiky a její obnovu po pandemii onemocnění covid-19. Konkrétní podobu plánu konzultuje AntiCovid tým se zástupci Hospodářské komory. Hlavními členy ekonomické sekce AntiCovid týmu jsou poslanec ODS Jan Skopeček, místopředseda TOP 09 Lukáš Otys a ekonom Miroslav Zborovský za KDU-ČSL.

Ekonomický AntiCovid tým se shodl na prvních krocích, které by měly podpořit ekonomiku a zejména malé a střední firmy a živnostníky.

Pro okamžitou pomoc firmám a podnikatelům musí vláda bezpodmínečně:

 • Prominout základní zálohy na sociální a zdravotní pojištění za období leden-červen 2021 u OSVČ
 • Znovu odpustit část odvodů na sociální pojištění za zaměstnance
 • Přijmout „odškodňovací zákon“, který už schválil i hospodářský výbor Poslanecké sněmovny

„Místo složitých a byrokraticky náročných programů má stát pomáhat jednoduše a hlavně rychle. Podnikatelé nemají ani po roce od prvního případu jistotu, že jim stát poskytne potřebnou podporu, když už jim zavřel podnikání. Naším úkolem je takovou podporu zformulovat a prosazovat, což se snažíme např. prostřednictvím návrhu odškodňovacího zákona. Musíme se ale připravit i na to, co přijde po covidu, rozhýbat nefunkční státní instituce, zachránit co nejvíce podnikatelů, dát dohromady veřejné finance, dotáhnout digitalizaci. Řada států se na období po covidu už připravuje, naše vláda zase spí,” říká místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

„Náprava křivd a selhání, kterých se současná vláda na Češích dopustila. Ekonomická část AntiCovid týmu bude přicházet pravidelně s návrhy, které by mohly okamžitě pomoct a zmírnit fatální dopady pandemie na živnostníky a podnikatele,“ vysvětluje svou roli v AntiCovid týmu místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.

„Není na co čekat, musíme co nejdříve minimalizovat škody zasažených živnostníků a podnikatelů, které každým dnem kvůli covid-19 rostou. Naším cílem je hledat taková řešení, která budou ekonomicky zajímavá pro podnikatele, OSVČ i pro stát. Potřebujeme zachovat podnikatelské prostředí i v současné době, zabránit krachu schopných podnikatelů a začít se včas připravovat na restart. Česká republika si musí uchovat konkurenceschopnost, nesmíme dopustit, abychom začínali z nuly,“ dodává ekonom Miroslav Zborovský (KDU-ČSL).

31. 3. 2021

Potvrzení „o bezinfekčnosti“ umožní rychlejší návrat společnosti k normálnímu životu

SPOLU jsme už představili plán, který umožňuje návrat naší země do stavu, v jakém jsme ji znali před epidemií. – více...

SPOLU jsme už představili plán, který umožňuje návrat naší země do stavu, v jakém jsme ji znali před epidemií. AntiCovid tým (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) však pokládá za důležité, začít vracet lidi k normálu za bezpečných podmínek co nejdříve. Jedním z těchto řešení je i „zelená karta“. Prostřednictvím QR kódu by se díky němu mohli vrátit lidé ke kultuře, sportovním kláním i rodinným aktivitám. Podmínkou jeho získání nebude pouze podstoupené očkování, ale širší škála informací – od výsledků testování až po prodělané onemocnění covid v posledních 90 dnech.

Pro „zelenou kartu“ je potřeba hledat inspiraci v zemích, které už jeho obdobu používají. Například v Izraeli se díky němu mohou vracet lidé například do restaurací. Na rozdíl od izraelské verze by AntiCovid tým upřednostnil, aby česká verze obsahovala pod QR kódem více údajů než pouze ten o proběhnuvší vakcinaci.

Mohl by shrnovat jednoduše informace o tom, zda držitel pasu:
·    Covid už prodělal
·    Zda má alergii na očkování
·    Jakou vakcínou je očkovaný
·    Jaké množství protilátek v těle má
·    Absolvoval v nedávné době antigenní nebo PCR test

Takový zelený pas by pak sloužil jako potvrzení o „bezinfekčnosti“ a především by nebyl diskriminační vůči žádné skupině obyvatel. Díky jeho zavedení by lidem byla umožněna mimo jiné účast na kulturních akcích či výhledově také cestování do vybraných států. Informace o svém držiteli by shromažďovala jednoduchá aplikace využívající QR kódy. Zároveň musí vedle jednoduché mobilní aplikace nabídnout stát i všem, kteří chytré mobily nepoužívají, dostupnou papírovou verzi.

AntiCovid tým proto vyzývá vládu, aby co nejdříve připravila podmínky a jasná pravidla pro „bezinfekčnost”. Využít může navíc i existující mobilní aplikace. Soukromý sektor na podmínky čeká a je připraven je naplnit. Podporujeme úsilí Hospodářské komory, která přichází rovněž s konkrétními návrhy řešení.

24. 3. 2021

AntiCovid tým: Koalice SPOLU chce postupný návrat dětí do škol od 12. dubna

Rodiče i děti musí znát přesný termín návratu školáků zpět do lavic. Podle AntiCovid týmu koalice SPOLU by se měli postupně vracet školáci i učitelé do škol od 12. dubna. – více...

Rodiče i děti musí znát přesný termín návratu školáků zpět do lavic. Podle AntiCovid týmu koalice SPOLU by se měli postupně vracet školáci i učitelé do škol od 12. dubna. Situace tomu totiž nahrává. Plány pro návrat českých jsou připravené už měsíc. Počítají se speciálními režimovými opatřeními, plány na venkovní aktivity plně reflektují současnou situaci, testy pro žáky jsou vybrané, rodiče jsou připravení se školami maximálně spolupracovat, dokončuje se očkování pedagogů i nepedagogických pracovníků. Děti podle Anticovid týmu už nemohou trpět další sociální izolací, deprivací a minimem pohybu, ale musí se postupně vrátit zpět do školních lavic ke svým spolužákům i pedagogům.

„Situace je neúnosná, české školy jsou zavřené nejdéle v celé Evropě. Je to nelichotivé prvenství, protože distanční výuka nemůže nahradit docházku do školy, děti trpí také sociální izolací a ztrátou kontaktů. My takovou situaci považujeme za naprosto neúnosnou. Byl to právě Anticovid tým koalice SPOLU, který už 5. února definoval jasné podmínky a plán návratu do škol. Byli jsme to my, kdo říkal, že stát musí učitele vybavit respirátory, že by měli byt učitelé přednostně očkováni a že musí být zavedeno plošné šetrné testování žáků. Vláda podmínky zatím nenaplňuje úplně podle našich představ, ale stávající situace uzavření škol je neudržitelná. Proto navrhujeme jasný termín návratu žáků prvního stupně ZŠ, speciálních škol a mateřských škol 12. dubna. Tento termín je dostačující k tomu, aby se stát na návrat stihl připravit. Zdůrazňuji, že chceme plošný návrat dětí do škol, nikoliv regionální výjimky a experimenty,“ konstatoval místopředseda ODS Martin Baxa.

„Devastující dopady na děti, české školství, rodiče i celé rodiny budou dlouhodobé a budeme se s nimi potýkat nejen měsíce ale roky. Mateřské školy, první stupeň ZŠ a speciální školy se proto musí 12. dubna vrátit fyzicky zpět do lavic. Vláda má zhruba tři týdny na doočkování třetiny učitelů, aby se mohly děti bezpečně vrátit do škol. Testování by mělo být formou PCR testů a je zodpovědností vlády, aby systém fungoval, testovací kapacity jsou dostatečné. Režimová opatření budou na zodpovědnosti jednotlivých škol, což už mají nacvičené z podzimu, další režimová opatření týkající se testování jsou už také připravená. Učitelé budou očkovaní, žáci testovaní, takže není problém spustit návrat dětí zpět do lavic a s nouzovým stavem to vůbec nesouvisí. Po 14ti dnech se zanalyzují data a rozhodne se o spuštění druhé a posléze i třetí vlny, pro druhý stupeň základních škol a střední školy. Není naším cílem školy zahltit a zhoršit epidemickou situaci, naším cílem je zajistit bezpečný návrat dětí do lavic,“ uvedl poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný.

„Best in covid“ už Česko je a nově jsme vinou vlády také best in vaccination“. Vláda měla zřejmě možnost objednat větší dodávky vakcíny, ale rozhodla se ušetřit. Méně vakcín v přepočtu na počet obyvatel si objednalo jen Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko a Lotyšsko. Pokud je plánem ministerstva do léta proočkovat 60 až 70 procent populace, pak tento plán dostává citelné trhliny. A vinit z toho můžeme pouze vládu. Rád zopakuji, že právě očkování velké části obyvatel je jedinou cestou k tomu, aby se život vrátil do normálních kolejí,“ dodává Vlastimil Válek, předseda poslaneckého klubu TOP 09.

23. 3. 2021

SPOLU: Chceme umožnit pohyb mezi okresy a návrat žáků do škol, Sněmovna se musí zabývat zprávou NKÚ

Zástupci koalice SPOLU po společném jednání poslaneckých klubů oznámili, že by vláda měla umožnit návrat žáků do škol a zrušit zákaz pohybu mezi okresy. – více...

Zástupci koalice SPOLU po společném jednání poslaneckých klubů oznámili, že by vláda měla umožnit návrat žáků do škol a zrušit zákaz pohybu mezi okresy. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se chtějí ve Sněmovně zabývat také zprávou NKÚ, nebo kauzou otrávené Bečvy.

„Máme za sebou první společné jednání našich poslaneckých klubů, chceme více koordinovat naše aktivity nejen v kampani, ale také v Poslanecké sněmovně, ve společném zasedání poslaneckých klubů budeme pokračovat.“ uvedl tiskovou konferenci předseda ODS Petr Fiala, který připomněl, že je ČR už 170 dní v nouzovém stavu. „Některá čísla se teď trochu zlepšují, ale celkově je na tom naše země velmi špatně to je výsledek toho, jak k pandemii přistupuje Babišova vláda. Je potřeba udělat rychlou úpravu některých opatření. Jsme přesvědčeni, že musí být zrušen problematický zákaz pohybu mezi okresy a musíme co nejrychleji zajistit podmínky pro návrat dětí do škol. Podle nás je reálné datum návratu žáků prvních stupňů ZŠ, speciálních škol a dalších vybraných ročníků 12. dubna. To všechno vychází z našeho plánu návratu do normálního života, který na základě jednání s epidemiology a zaměstnavateli dopracoval náš Anticovid tým. Máme konkrétní data, konkrétní parametry a nejlepší by zkrátka bylo, aby to vláda celé převzala a začala se tím řídit. Není úlohou opozice takové rozsáhlé plány představovat, měla by spíše oponovat těm vládním, ale když vláda nedělá nic, museli jsme vzít iniciativu do vlastních rukou,“ vysvětlil Fiala.

„Naše koalice SPOLU jednoznačně hájí zájmy občanů této země. Uvedu to na dvou konkrétních věcech. Tou první je otázka nedořešeného vyšetřování havárie na řece Bečvě. Opakovaně jako koalice toto téma přinášíme na jednání Sněmovny a při posledním jednání jsme byli svědky toho, že před finálním hlasováním o zřízení vyšetřovací komise si vzal předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Faltýnek taktickou přestávku, aby znemožnil hlasování. My chceme tento týden dotáhnout tuto záležitost do konce, aby vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě už konečně vznikla. Ukazuje se, že většinová vůle tady je,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a dodal: „Ten druhý příklad, kdy jde vláda proti českým občanům a daňovým poplatníkům je popsán ve zprávě NKÚ. V ní je jednoznačně popsáno, jak vláda svými předraženými nákupy ochranných pomůcek okrádá české daňové poplatníky. A vláda ty chyby opakuje i dnes, možná záměrně. Je tady spousta nevysvětlitelných otázek. My to nenecháme spát a budeme se tady, na půdě Poslanecké sněmovny, ptát. Protože to je 8,5 miliardy korun daňových poplatníků! Já chápu, že vláda byla pod tlakem, ale i v době nouzového stavu se musí zodpovědné osoby řídit principem péče řádného hospodáře. A co je hodně špatně, že vláda stále kašle na domácí dodavatele. To chceme, aby se změnilo, aby se vláda chovala transparentně a aby svými nákupy podporovala české firmy nejen kvůli zaměstnanosti, ale tyto firmy jednoznačně mají co nabídnout a mají tu kvalit,” řekl Marian Jurečka.

„Zpráva NKÚ je všem jasná, vláda během pandemie selhala. Miliardy korun z kapes daňových poplatníků nehospodárně prohospodařila, na pandemii nebyla připravena. Už loni na jaře jsme prosazovali zřízení vyšetřovací komise, což vládní poslanci odmítli. Žádáme proto zařazení mimořádného bodu na schůzi sněmovny, který se bude týkat právě zprávy NKÚ a podezřelého nákupu předražených respirátorů a dalších ochranných pomůcek zejména z Číny. Veřejnost si zaslouží znát pravdu a viníci musí být potrestáni,“ dodává předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Aktualizovaný plán návratu do normálu .pdf

10. 3. 2021

SPOLU jsme připravili plán návratu do normálního života

AntiCovid tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 proto SPOLU připravil plán návratu do normálního života, který počítá se třemi variantami vývoje situace. – více...

 • Plán počítá se třemi variantami vývoje
 • Vychází z podobných modelů z Británie, Izraele a Německa
 • Cílem je ukončit nesmyslnou a chaotickou komunikaci vlády

Dost bylo vládního chaosu a zmatečných vyjádření. Lidé si zaslouží znát plán, který umožní návrat naší země do stavu, v jakém jsme ji znali před epidemií. AntiCovid tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 proto SPOLU připravil plán návratu do normálního života, který počítá se třemi variantami vývoje situace. Inspiraci pro plán jsme hledali v zemích, které patří v boji s covidem mezi premianty. Proto náš plán k návratu k normálnímu životu vychází z obdobných modelů, které už fungují úspěšně v Británii, Izraeli i Německu.

Vládní systém PES se ukázal jako neefektivní i diskriminační vůči velké části obyvatel. Postupem času mu přestala věřit nejen veřejnost, ale také sami jeho autoři. Po roce od začátku pandemie si lidé zaslouží mít představu o tom, kdy současný stav skončí. Jinak stěží můžeme po lidech chtít stoprocentní ochotu opatření dodržovat. Proto přicházíme s vlastním návrhem plánu, díky němuž chceme SPOLU vrátit zemi k normálnímu životu.

„Pandemie trvá dlouho, z vládních restrikcí jsou už lidé unaveni, potřebují vidět rozumnou a odpovědnou cestu k normálnímu životu. Vláda nic takového nemá.  Proto přicházíme s konkrétním plánem se třemi modely vývoje, které připravil náš AntiCovid tým a podle nějž můžeme postupovat. Kterou z cest se Česká republika vydá, závisí hlavně na tom, jak rychle bude vláda očkovat, jak se jí bude dařit testování a následné trasování a jestli budou lidé věřit zavedeným opatřením. Důvěra k opatřením a ochota lidí je dodržovat je ale podmíněna nějakou pozitivní představou toho, že současná situace jednou skončí a my se vrátíme k normálnímu životu. A právě takový plán nabízíme. Naše návrhy vycházejí z dobré praxe z úspěšných zemí - Německa, Velké Británie, nebo Severního Irska. Konkrétní parametry vývoje konzultujeme s epidemiology a dalšími odborníky.  Nabízíme vládě tento plán k využití. Pro lidi je to naděje, že SPOLU se vrátíme do normálního života,“říká předseda ODS Petr Fiala.

Plán počítá se třemi variantami vývoje epidemické situace. Ta se odvíjí od toho, jak rychle se vládě podaří snižovat počty nakažených i hospitalizovaných. Podoba jednotlivých opatření, která budou podle plánu v dané situaci platit, se odvíjí od jasných ukazatelů a dat. Zohledňuje hodnotu čísla R, počty pozitivně testovaných, regionalitu, ale i proočkovanost populace.

„Ministr Blatný nedávno prorocky oznámil, že situace po skončení lockdownu bude buď stejná, lepší, nebo horší. Protože známe vládu, máme neblahé tušení, že ani na jeden scénář nevytvoří plán postupu a řešení. A tak jsme ho pro jistotu znovu připravili my s našimi experty z AntiCovid týmu. Všichni se chceme vrátit zpět k normálnímu životu, ale bez plánu to nepůjde. Křišťálová koule nás nezachrání, zázrak nečekejme. Musíme počítat opravdu se vším a být připraveni. Koalice SPOLU znovu nabízí vládě konstruktivní pomocnou ruku. Chceme udělat vše pro to, aby se naše frustrované děti znovu vrátily do školy, aby se naši prarodiče znovu mohli obejmout se svými vnoučaty a dětmi, chceme co nejdříve přiblížit naše životy i ekonomiku normálu,” uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Lidé si zaslouží naději. Po roce s covidem potřebujeme mít světlo na konci tunelu. Život v sociální, finanční i zdravotní nejistotě musí skončit. Proto chceme s lidmi komunikovat otevřeně, nemlžit a dát lidem jasnou vizi, kam směřujeme. Vláda to totiž nedělá. Její roli částečně převzal Dominik Feri, který ostatně stál také u vzniku tohoto plánu. Po jeho pravidelném informování na Instagramu a přípravě informačního webu o covid-19 je to další z aktivit, které jasně ukazují způsob, jakým se má komunikovat s veřejností,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Plán návratu do normálního života je další z aktivit AntiCovid týmu, který už od loňského podzimu hledá cestu ke zpomalení přenosu koronaviru bez nutnosti zastavení společnosti, jako je tomu dnes. K prioritám AntiCovid týmu dlouhodobě patří také udržení konkurenceschopnosti české ekonomiky bez toho, aniž by bylo ohroženo fungování zdravotnického systému, a vzdělávání, které nesmí být vinou epidemie odsunuto na vedlejší kolej.

Plán návratu k normálnímu životu.pdf 

Plán návratu k normálnímu životu - rozšířená verze.xls 

5. 3. 2021

Češi musí vědět, kolik vakcín vláda objednala. Ministerstvo zdravotnictví musí pravidelně odtajňovat karty

Vláda musí jednoznačně zodpovědět, kdo je za strategii nákupu zodpovědný a proč v ní zvolil právě takové množství dané vakcíny. – více...

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že má Česko momentálně objednané vakcíny pro zhruba 11 milionů osob. Nicméně samo přiznává, že nikdo nedokáže přesně říct, kdy objednávka dorazí. Takové zmatky a nejasnosti musí skončit. Vláda musí jednoznačně zodpovědět, kdo je za strategii nákupu zodpovědný a proč v ní zvolil právě takové množství dané vakcíny. Bez znalosti těchto údajů budou mít lidé pouze mlhavou představu o tom, kdy se očkování dočkají.

„Jsem přesvědčen, že v případě objednávky vakcín nesmí platit nechvalně proslulé pravidlo zatloukat, zatloukat, zatloukat. Vláda musí být konečně transparentní,“ vysvětluje předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.

Vláda musí postupně odpovědět na základní otázky.

 • Kdy se Česko dočká daného typu vakcíny?
 • Kde se budou moci lidé očkovat? Využijí se očkovací centra?
 • Kdo bude očkování provádět? Zapojí se do procesu praktičtí lékaři?
 • Proč zvolila v objednávce daný typ vakcíny?

Proto důsledně vyzýváme vládu, aby:

1.  každý týden pravidelně zveřejňovala, jaké množství vakcín od jakého dodavatele do Česka skutečně dorazilo. K úplnému zhodnocení je zapotřebí, aby vláda také uvedla, zda skutečný počet dorazivších vakcín odpovídá vládní objednávce. Jedině díky znalosti tohoto údaje budeme schopni určit, jestli je vláda ve svém počínání úspěšná a hlavně, kdy se vakcíny dostanou k lidem;

2.  vysvětlila, jak její očkovací strategie vychází ze skutečnosti, že většina objednávek vakcín připadá na firmu Pfizer. Ministerstvo zdravotnictví opakovaně tvrdí o vakcínách Pfizer, že je nemožné využít k jejich distribuci síť praktických lékařů. Předpokládáme, že příslušné ministerstvo dokáže vysvětlit, jak je na to logisticky a kapacitně připravené.

3.  jednoznačně řekla, zda její strategie počítá s tím, že některé objednané vakcíny stále ještě nejsou schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (na schválení čeká vakcína Johnson & Johnson) a jejich dodání může ještě pozdržet prodleva;

4.   zdůvodnila jak a v jakém termínu chce dosáhnout schválení české vakcíny ze strany EMA. Vláda ve výzkumu české vakcíny pokračuje a uvolnila na něj dalších 250 milionů korun. Vývoj projektu, který trvá půl roku bez hmatatelných výsledků, u nás nevzbuzuje důvěru. Podmínkou úspěšnosti “české vakcíny” je, abychom během jednoho roku od začátku vyústil k produkci samotné schválené vakcíny (podobně jako stávajících vakcín). Nic nenasvědčuje tomu, že by takový časový horizont byl nyní reálný;

5.  razantně odmítla riskovat zdraví Čechů nákupem vakcín z Číny či Ruska, které neprošly certifikací EMA.

3. 3. 2021

Vyzýváme vládu k mobilizaci českého zdravotnictví. V nestátním sektoru zdravotnictví jsou desítky až stovky volných JIP lůžek

Kritickou situaci kapacit zdravotnických zařízení v Pardubickém kraji považujeme za předzvěst obdobných kolapsů i v dalších krajích. – více...

Kritickou situaci kapacit zdravotnických zařízení v Pardubickém kraji považujeme za předzvěst obdobných kolapsů i v dalších krajích. Proto vyzýváme vládu k tomu, aby urychleně mobilizovala české zdravotnictví a do péče bez výjimky zapojila všechna zdravotnická zařízení, která mají k dispozici volná místa na JIP. Podle informací AntiCovid týmu jsou v Česku volné zhruba desítky až stovky lůžek.

„Alarmující situace v Pardubickém kraji, kde nejsou pro pacienty s covidem-19 volná žádná lůžka intenzivní péče a někteří pacienti už musí ležet na přistýlkách, není ojedinělá. Jsme ve válce s virem a vláda musí provést okamžitou mobilizaci celého zdravotnictví. Podle AntiCovid týmu jsou v nestátním zdravotnickém sektoru a soukromých klinikách k dispozici desítky až stovky míst, které v této bezprecedentní situaci nesmí zůstávat prázdné,“ vysvětluje Vlastimil Válek, lékař a předseda poslaneckého klubu TOP 09. 

„Situace je opravdu velmi těžká, nechceme strašit občany, ale jak víte již od včerejška, situace s lůžky na JIP v Pardubickém kraji, Karlovarském a Plzeňském kraji je za hranou jejich možností a další kraje se tomuto stavu blíží. Je třeba, aby vláda jednala a konala TEĎ! Je třeba, aby vláda oslovila specializované ústavy, které se zatím do léčby covidových pacientů nezapojily. Je třeba využít jak jejich zdravotníky, tak i specializovanou techniku. Jestli se o tom budeme bavit další týden, tak už to bude opravdu pozdě,“ varoval poslanec KDU-ČSL a lékař Vít Kaňkovský.

AntiCovid tým proto vyzývá Ministerstvo zdravotnictví k okamžitému auditu JIP lůžek ve všech zdravotnických zařízeních. Do péče o neakutní případy a doléčení by měly být zapojeny také lůžkové kapacity a zaměstnanci v lázních. Je nezbytné, aby se potřebná péče nejdříve dostala k těm pacientům, kteří péči potřebují opravdu okamžitě.

K testování se musí připojit také úřady

Koalice SPOLU také kvituje, že vláda konečně přistoupila k testování zaměstnanců na pracovištích, podle místopředsedy ODS Martina Kupky by se ale k němu měly připojit i úřady.  

„Na testování ve firmách, jakožto nutnému kroku pro zvládnutí epidemie poukazujeme od šestého ledna. Pokud by nás vláda poslechla včas, nemuseli jsme dojít k dnešním číslům. Testování je jediná cesta, jak nechat bezpečně otevřenou poslední část ekonomiky. Důležité ale je zapojit do testování zaměstnanců i úřady. Za prvé má spousta z nich rozhodně více než 50 zaměstnanců a za druhé není možné, aby stát nařizoval soukromému sektoru něco, co by sám neplnil,“ říká Martin Kupka, který mluví i o testování široké veřejnosti. „Opakovaně navrhujeme, aby lidé měli možnost otestování v lékárnách, které na to budou mít kapacitu. Masivní testování je pro zvládání epidemie klíčové, což se ukazuje v sousedním Rakousku, kde bude možné testovat kolem dvou milionů lidí týdně. Pokud můžou jižní sousedé zajistit prostřednictvím lékáren pět testů pro každého občana měsíčně, proč něco podobného nejde u nás,“ doplňuje místopředseda ODS Martin Kupka.

1. 3. 2021

Stát musí udělat okamžitý audit JIP lůžek, proočkovat pedagogy a podnikatelům neslibovat úvěry ale odškodnění

AntiCovid tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyzývá vládu k tomu, aby zajistila dostupnou péči pacientům na JIP. – více...

 • Okamžitý audit JIP lůžek ve všech zdravotnických zařízeních pomůže zachránit lidské životy
 • Musíme hledět do budoucna, proto stát musí do konce března proočkovat všechny učitele
 • Podnikatelé a firmy si zaslouží odškodnění, ne pouhou garanci úvěrů

AntiCovid tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyzývá vládu k tomu, aby zajistila dostupnou péči pacientům na JIP. Za klíčové rovněž pokládá očkování všech pedagogů i pedagogických pracovníků do konce března. Pro vývoj českého hospodářství je rovněž důležitá perspektiva firem a živnostníků. Proto AntiCovid důrazně doporučuje přijetí klíčových zákonů (odškodňovací zákon a Antivirus C) na úkor státní garance úvěrů.

Jednotky intenzivní péče zůstanou dostupné všem potřebným

Mezi lidmi vládne oprávněná nejistota. A to zejména v případě pacientů, pro zlepšení jejichž stavu je nutný pobyt na jednotkách intenzivní péče. Je zapotřebí, aby odpovědné orgány (MZD) koordinovaly dostupnost kapacit na JIP, a to i na soukromých klinikách, které se zatím péčí o covidové pacienty nezabývají, ale disponují potřebným přístrojovým vybavením i odborným personálem. Proto vyzýváme Ministerstvo zdravotnictví k okamžitému auditu JIP lůžek ve všech zdravotnických zařízeních. Je nezbytné, aby se potřebná péče nejdříve dostala k těm pacientům, kteří péči potřebují opravdu urgentně. Do péče o neakutní případy a doléčení by měly být zapojeny také lůžkové kapacity a zaměstnanci v lázních. 

Všichni učitelé musí být proočkováni do 31. března

Pokud je vzdělávání prioritou státu, pokládáme za klíčové očkování pedagogů i zaměstnanců škol, které musí následovat okamžitě po proočkování nejrizikovějších skupin lidí (zdravotníci, ošetřovatelé v domovech s pečovatelskou službou a věkem ohrožené skupiny obyvatel). Vyzýváme vládu, aby nejpozději do konce března proočkovala první dávkou vakcíny všechny učitele a nepedagogické pracovníky ve školství. Jsme si jisti, že stát má skladem dostatek vakcín, které nesmí nechat ležet ladem. Strategie očkování učitelů a nepedagogického personálu musí zahrnovat očkování zejména vakcínou firmy AstraZeneca, které je na skladech dostatečné množství. Jedině rychlá vakcinace je předpokladem toho, aby se žáci i učitelé mohli ideálně už v průběhu dubna postupně vracet do škol, samozřejmě dovolí-li to pandemická situace.

Nárok na ošetřovné musí mít i rodiče žáků speciálních základních škol

Vyzýváme na základě četných reakcí veřejnosti vládu, aby s ohledem na úplné uzavření škol rozšířila nárok na ošetřovné pro rodiče žáků ze speciálních základních škol. Tito žáci i v případě, že jsou starší 10 let, potřebují přímý dohled a podporu při distanční výuce ze strany rodičů. Je tedy spravedlivé a vhodné pro ně rozšířit nárok na ošetřovné na základě potvrzení školy, a to až do 15. roku věku žáka.

Stát musí podnikatele odškodňovat, ne pouze garantovat úvěry

Pokládáme za nemyslitelné, aby byl stát pouhým garantem úvěrů pro firmy a živnostníky. Vláda v dnešní situaci není schopna podnikatelům říct termín, kdy se jejich provozy budou moci vrátit do normálního režimu. V takové situaci by si podnikatelé půjčovali pouze na to, aby krizi přežili. Jsme přesvědčeni, že naším cílem má být opak. Musíme firmy udržet konkurenceschopné a perspektivní do budoucna. Naším cílem musí být naopak přijetí takové legislativy, která to umožní, zejména odškodňovacího zákona a odpuštění odvodů za sociální a zdravotní pojištění (Antivirus C).

23. 2. 2021

Jaký je rozdíl mezi respirátorem FFP2 a KN95?

Dovozci čínských respirátorů označených KN95 často uvádějí, že tyto výrobky jsou srovnatelné s respirátory evropské třídy ochrany FFP2. Není to pravda. Tento mýtus je pozůstatkem jednání české vlády a dalších evropských vlád z jara 2020, kdy politici v době první vlny pandemické krize potřebovali před veřejností zdůvodnit, proč z nouze rezignovali na evropské normy chránící naše zdraví a nakupují ve velkém objemu čínské respirátory, které nevyhovují závazným bezpečnostním standardům Evropské unie. – více...

Dovozci čínských respirátorů označených KN95 často uvádějí, že tyto výrobky jsou srovnatelné s respirátory evropské třídy ochrany FFP2. Není to pravda. Tento mýtus je pozůstatkem jednání české vlády a dalších evropských vlád z jara 2020, kdy politici v době první vlny pandemické krize potřebovali před veřejností zdůvodnit, proč z nouze rezignovali na evropské normy chránící naše zdraví a nakupují ve velkém objemu čínské respirátory, které nevyhovují závazným bezpečnostním standardům Evropské unie.

Evropská komise 13. března 2020 vlivem krizové situace dočasně slevila ze svých pravidel a umožnila státům unie výjimku po dobu exponenciálního růstu poptávky po těchto osobních ochranných prostředcích, ve které povolila jejich dočasný dovoz bez plné certifikace EU. Vyjímka vydávaná dovozcům Českou obchodní inspekcí zahrnovala povinnost do tří měsíců dovážené respirátory certifikovat podle evropské normy.

Česká obchodní inspekce 15. června 2020 ukončila vydávání výjimky dovozcům respirátorů. Tři měsíce poté, tedy v září 2020 už bylo zřejmé, které respirátory získaly evropský certifikát opravňující k označení respirátorů ochrannými třídami FFP1 až FFP3. Dovozci respirátorů, které neprošly úspěšně evropským certifikačním procesem, od skončení tříměsíční výjimky nemohou dovážet další necertifikované zboží (přestože to za tiché tolerance státních dozorových orgánů často dělají) a mohli jen doprodat necertifikované respirátory, které měli ve skladech z dob platnosti tříměsíční lhůty v době platnosti výjimky udělené jim Českou obchodní inspekcí. Je krajně nepravděpodobné, že by ještě po více než půlroce měli nějaké neprodané respirátory přivezené v době platnosti výjimky, které by mohli nyní prodávat. Evidentně prodávají necertifikované respirátory, které nelegálně dovážejí i poté, co vypršela výjimka. Státní dozorové orgány si to prostřednictvím dat Celní správy mohou lehce ověřit, ale kontrolu prakticky neprovádějí.

Rozdíly v testované filtraci

Robustní a propracované respirátory vyhovující evropské třídě ochrany FFP2 musejí úspěšně projít nejen zkouškami na záchyt miniaturních krystalů NaCl (kuchyňské soli), které zastupují pevné částice jako prach, pyl a podobně, ale také testem na záchyt velmi malých kapek parafínu, které ve zkoušce zastupují kapaliny, jako jsou kapénky, kapalný aerosol s mikroorganismy a další tekuté látky.

Čínská norma vedoucí k označení KN95 se testem filtrace parafínu vůbec nezabývá. Jednoduché konstrukce respirátorů KN95 jsou nedostatečnou ochranou uživatelů před virovou infekcí, protože selhávají v záchytu kapalných látek včetně kapének a aerosolu s viry. Čínské respirátory s označením KN95 jsou jako prevence nákazy COVID-19 naprosto nevhodné a jejich dovoz a prodej v EU včetně České republiky je nelegální.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dokumentu Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků vydaném 21. ledna 2021 v bodě III. Pravidla mimořádného krátkodobého dodávání obličejových masek (OOP i ZP) na trh EU v krizovém režimu objasňuje, proč byla dovozu respirátorů KN95 a N95 od 13. března do 15. června 2020 udělena výjimka.

Dokument v bodě IV. Rozdíly mezi označeními obličejových masek (respirátorů) FFP2 a KN95 dále objasňuje, v jakých parametrech čínské respirátory KN95 nesplňují evropské normy a proč nechrání před viry jako respirátory evropské třídy ochrany FFP2. V bodě VI. Veřejné zakázky autoři dokumentu z Ministerstva průmyslu a obchodu zdůvodňují, proč respirátory KN95 nelze považovat za rovnocenné řešení s respirátory ochranné třídy FFP2.

Rozdíly v těsnosti na evropských obličejích

Čínské respirátory označené KN95 netěsní na většině evropských obličejů. Těsnost respirátorů se testuje na tvářích dobrovolníků ve speciální komoře. Číňané testují těsnost repirátorů na Asiatech, Evropané testují těsnost respirátorů na evropských dobrovolnících. Asiaté mají výrazně odlišný tvar obličeje než naprostá většina Evropanů.

I štěrbina s průměrem desetiny milimetru je pro vir jako pro člověka díra o velikosti celé městské čtvrti. Pokud byste přisávali skulinou mezi respirátorem a obličejem nefiltrovaný vzduch, vytvoříte tak vzdušný proud, kterým k vašim ústům a nosu mohou putovat také aerosolové částice s viry. Volbou respirátoru vyhovujícího evropské třídě ochrany FFP2 volíte vhodný ochranný prostředek z hlediska reálné těsnosti na Vašem obličeji.

Rozdíly v kontrole kvality 

Tuzemští výrobci respirátorů, jejichž certifikované produkty splňují přísná kritéria evropských norem, jsou pod neustálou kontrolou dozorových státních orgánů. Akreditovaná zkušebna minimálně jednou ročně přezkouší kvalitu respirátorů, na které vydala příslušný certifikát EU. Další namátkové kontroly může českým výrobcům respirátorů provádět dozorový orgán, tedy Česká obchodní inspekce.

Dovozci činských respirátorů naproti tomu kontrolu jakosti zpravidla neprovádějí. A kvalita bohužel často neodpovídá tomu, co čínští výrobci slibují na obalech respirátorů a v dodaných certifikátech. Správa státních hmotných rezerv v létě 2020 testováním odhalila tři značky nekvalitních respirátorů z Číny, které měly platný certifikát Evropské unie vydaný v Turecku a ucházely se o zakázku ve státním výběrovém řízení (viz článek v Hospodářských Novinách).

Dovozci byli tristními výsledky testů překvapeni a cítili se podvedeni svými dodavateli z Číny. Nikdo nebyl potrestán. Ministerstva, nemocnice a další veřejné a státní instituce žádné testy osobních ochranných prostředků při výběrových řízeních neprovádějí. Čínským výrobcům věří. 

respiratory-ffp2-vs-kn95

Jak rozpoznat brak od kvalitních respirátorů 

Vyhněte se respirátorům s označením KN95, které se na našem trhu prodávají nelegálně. Pokud se rozhodnete pro respirátory evropské třídy ochrany FFP2 certifikované podle unijních norem, na svrchní straně respirátoru musí být nesmazatelně vytištěny tyto informace:

název respirátoru,

- platná norma, podle které byl respirátor certifikován (EN 149:2001+A1:2009),

- třída ochrany (FFP2),

- značka R (opakovatelně použitelný) nebo NR (jednorázově použitelný),

- značka CE spolu s čtyřčíslím udávajícím akreditovanou zkušebnu, která vydala příslušný certifikát EU

Někteří podvodníci z Číny na své produkty bez evropského certifikátu umísťují zkratku CE, aby u evropských spotřebitelů vzbudili klamný dojem, že prodávají výrobky ve shodě s evropskými normami. Při odhalení podvodu zpravidla uvádějí, že se jedná o zkratku úvodních písmen slovního spojení "China Export" (více ZDE). Podvodníci jsou v podvodných praktikách velice vynalézaví. Někdy zfalšují certifikát anebo získají certifikát na pár exemplářů kvalitních respirátorů a spolu s tímto certifikátem dodávají do Evropy nefunkční levné šunty. Pokud se nechcete nechat napálit, pořiďte si respirátory evropské třídy ochrany FFP2 od prověřených českých výrobců. 

Rozdíl mezi FFP2 respirátorem a FFP2 nanovlákenným respirátorem 

Velký rozdíl je i mezi FFP2 respirátory a FFP2 nanovlákennými respirátory. Více si můžete přečíst zde. 

Nano respirátory

 • Neztrácí účinnost zvlhnutím během nošení a skladování.
 • Chrání před viry a bakteriemi až na 99 %.
 • Lze je opakovaně používat = jsou ekologičtější.
 • Jsou bez výdechového ventilku.
 • Poskytují dvojí ochranu - záchyt částic na elektrostaticky nabitou textilní membránu a nanovlákennou membránu.

Průmyslové respirátory

 • Ztrácí účinnost zvlhnutím při nošení.
 • Ztrácí účinnost zvlhnutím při skladování.
 • Nevíme jistě, do jaké míry chrání před viry a bakteriemi, nejsou na to testovány.
 • Nelze je opakovaně používat = vytvářejí více odpadu.
 • Často jsou opatřené ventilkem.
 • Zachycují částice pouze na elektrostaticky nabitou textilní membránu.

*****

V textu uvádíme, že prodej respirátorů s označením KN95 je v EU včetně České republiky nelegální.

Evropská komise 13. března 2020 vydala vyjímku nazvanou Doporučení komise (EU) 2020/403 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19. Přechodně tak usnadnila uvádění na trh Evropské unie mimoevropským respirátorům, které neprošly kompletním posouzením shody s evropskou normou EN 149.

V bodě 25 tohoto dokumentu se píše:

"Vzhledem k tomu, že některé typy OOP (osobních ochranných prostředků) nebo zdravotnických prostředků používaných v souvislosti se šířením koronavirové nákazy COVID-19 mohou být používány i k jiným účelům, je nezbytné, aby členské státy přijaly veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby OOP (osobní ochranné prostředky) nebo zdravotnické prostředky, které nejsou opatřeny označením CE a které mohou být uvedeny na trh Unie v souladu s bodem 8 tohoto doporučení, byly zpřístupněny pouze pracovníkům ve zdravotnictví"

Bod 8, na který odkazuje předešlý text, zní:

"V souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 jsou takové OOP (osobní ochranné prostředky) a zdravotnické prostředky nezbytné pro zdravotnické pracovníky, zásahové složky a další personál, který se podílí na úsilí zastavit virus a jeho další šíření."

Z uvedených formulací je zřejmé, že ani v době platnosti této výjimky vydané Evropskou komisí (od 13. března do 15. června 2020) nesměly být respirátory bez plné certifikace podle norem EU prodávány na volném trhu v Evropské unii včetně České republiky. Od 15. června 2020 respirátory označené jen „KN95“ nesmí být nakupovány pro zdravotnické pracovníky, zásahové složky a další personál, který se podílí na úsilí zastavit virus a jeho další šíření. Jejich prodej na volném trhu v EU včetně České republiky byl nelegální v době platnosti jarní výjimky Evropské komise a je nelegální i v současnosti.

Zdroj: nanospace.cz

23. 2. 2021

Jaký je rozdíl mezi rouškou a nano rouškou?

Zatímco obvyklé zdravotnické roušky mají zpravidla strukturu tří netkaných textilií (2 vrstvy spunbond a mezi nimi 1 vrstva meltblown), nanovlákenné roušky obsahují vedle netkaných textilií především velice účinnou vrstvu nanovlákenné membrány, která je přibližně stokrát hustší, než netkané textilie spunbond a meltblown. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny nanovlákenné roušky, může mít záchyt až 99,9 % bakterií a virů. – více...

Zatímco obvyklé zdravotnické roušky mají zpravidla strukturu tří netkaných textilií (2 vrstvy spunbond a mezi nimi 1 vrstva meltblown), nanovlákenné roušky obsahují vedle netkaných textilií především velice účinnou vrstvu nanovlákenné membrány, která je přibližně stokrát hustší, než netkané textilie spunbond a meltblown. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny nanovlákenné roušky, může mít záchyt až 99,9 % bakterií a virů.

Nano roušky

 • Neztrácí účinnost zvlhnutím
 • Chrání před viry a bakteriemi toho, kdo ji nosí
 • Lze ji opakovaně používat při vhodném zacházení (2-3x)
 • Nepropustí alergeny - vhodná pro alergiky 
 • Vhodná do letního počasí

Běžné chirurgické roušky

 • Ztrácí účinnost zvlhnutím
 • Nechrání před viry a bakteriemi toho, kdo ji nosí
 • Nelze ji opakovaně používat 
 • Propouští alergeny
 • Vhodná do letního počasí

Běžná rouška přestává fungovat po pár desítkách minut

V běžné zdravotnické roušce je hlavní záchytnou vrstvou netkaná textilie meltblown. Při výrobě se tato netkaná textilie elektrostaticky nabíjí a tím se zvyšuje její účinnost při záchytu znečišťujících látek od uživatele roušky směrem do jeho okolí. Elektrostatiku bohužel vybíjí vlhkost, takže uživatel běžné zdravotnické roušky svým vlhkým dechem po několika desítkách minut snižuje účinnost své roušky. Podobné je to i při skladování těchto zdravotnických roušek. Běžná vlhkost ve skladech elektrostatiku z roušek vybíjí a během skladování tak konvenční zdravotnické roušky postupem času ztrácejí na účinnosti.

Proč konvenční roušky chrání před viry jednosměrně a nanoroušky obousměrněViry nemění velikost. Nezvětšují se, ani se nezmenšují. Mají stejný rozměr, když letí do roušky jak z vnější, tak i z vnitřní strany. Jak je tedy možné, že v případě konvenčních roušek je chráněno jen okolí případně nakaženého uživatele roušky, ale samotný uživatel roušky chráněn před viry není? A jak je možné, že v případě nanovlákenných roušek je chráněno okolí uživatele roušky a současně i samotný uživatel roušky?

Klíčem k zodpovězení těchto otázek je velikost nosičů, na kterých viry cestují vzduchem. Viry totiž neputují volným prostorem samy. Nesou se vzduchem na svých nosičích - větší se nazývá kapénka, menší je aerosol. Zatímco větší a těžší kapénky mají vlivem zemské přitažlivosti tendenci rychle klesat směrem dolů k zemi, aerosol má díky menší velikosti a nižší hmotnosti možnost udržet se ve vzduchu mnohem déle a putovat ve vzdušných proudech na delší vzdálenosti.

Mezi obličejem a rouškou je vlivem dechu uživatele vysoká vlhkost vzduchu. Kapénky s viry, které vylučuje případně nakažený uživatel roušky, se kvůli vysoké vzdušné vlhkosti prakticky nevypařují a proto zůstávají relativně velké. Díky tomu se lépe zachytávají i v běžných textiliích. Z vnější strany roušky je ale mnohem nižší vlhkost vzduchu. Voda v kapénkách s viry se v otevřeném prostoru velmi rychle vypařuje. Než kapénka s virem doletí ze vzdálenosti jednotek metrů k vnější straně roušky, zmenší se kvůli vypařování vody do velikosti řádově stovek nanometrů. To je velikost, kterou nejlépe zachytí nanovlákenná membrána. Díky tomu je před viry putujícími vzduchem na malých aerosolových částicích chráněn i samotný uživatel nanoroušky.

K tomu, aby nanorouška dobře chránila svého uživatele před virovou nákazou, musí být na obličeji řádně upevněna a utěsněna. Mezi okraji roušky a obličejem by ideálně neměla být žádná mezera. I štěrbina s průměrem desetiny milimetru je pro vir jako pro člověka díra o velikosti celé městské čtvrti. Pokud byste přisávali skulinou mezi rouškou a obličejem nefiltrovaný vzduch, vytvoříte tak vzdušný proud, kterým k vašim ústům a nosu mohou putovat také aerosolové částice s viry. Když si pořizujete nanovlákenné roušky, vyhledávejte produkty, které obsahují drátek pro upevnění kolem nosu. Při nasazování drátek kolem nosu správně vytvarujte, aby vám nanorouška přiléhala k obličeji. Jen tak vám může tato účinná ochranná pomůcka dobře a spolehlivě sloužit.  

Zdroj: nanospace.cz

16. 2. 2021

Stanovisko SPOLU k návrhu pandemického zákona

Návrh zákona hodnotíme jako velmi nedokonalý, nedosahující zamýšleného účelu a jen parciálně upravující příslušnou problematiku. – více...

 • Návrh zákona hodnotíme jako velmi nedokonalý, nedosahující zamýšleného účelu a jen parciálně upravující příslušnou problematiku.
 • Zcela nejasný je vztah předlohy k současně navrhované novele ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a související novele krizového zákona. Pokud totiž bude na základě těchto zákonů vyhlášen pro území celé republiky stav nebezpečí nebo nouze, nebude možno přijímat opatření s celostátní působností na základě pandemického zákona. Stejně tak není již dnes možno v průběhu nouzového stavu přijímat opatření na základě zákona o ochraně veřejného zdraví („ZOVZ“).[1]
 • Opatření dle pandemického zákona by tedy bylo možno použít jen v situaci, kdy není vyhlášen stav nouze ani stav nebezpečí pro území celé republiky. V takovém případě nevyhnutelně dojde k vyhlášení stavu nebezpečí jednotlivými kraji. Návrh pandemického zákona však kraje, příp. krajské hygienické stanice, na rozdíl od ZOVZ, nezmocňuje k přijímání žádných mimořádných opatření, kterými by situaci mohly řešit. Požadujeme, aby pravomoc krajů přijímat mimořádná opatření byla doplněna.
 • Stávající výčet mimořádných opatření (§ 2 odst. 2) je velmi nevhodně formulován. Některá opatření se zcela překrývají s ustanoveními ZOVZ, jiná jsou vůči nim speciálními. Další opatření ustanovení ZOVZ reformulují, je však velmi pochybné, zda ku prospěchu věci. Výčet mimořádných opatření musí být precizně formulován, být úplný a relativně konkrétně popisovat všechny možné množiny zákazů, příkazů a omezení tak, aby v zákoně nebyly mezery, aby opatření nebylo možno obcházet, ale aby ani nenechával přílišnou diskreci Ministerstvu či krajům.
 • Pro nabytí účinnosti mimořádných opatření musí být stanovena alespoň minimální legisvakanční lhůta.
 • Z hlediska právní jistoty adresátů normy shledáváme jako nevhodnou možnost, aby Ministerstvo vydalo mimořádné opatření bez souhlasu vlády (§ 3 odst. 4). Navrhujeme, aby byla vypuštěna.
 • Musí být podrobněji popsán proces přezkumu, zda trvají důvody pro zachování mimořádného opatření.
 • ​Trváme na doplnění pravomoci Poslanecké sněmovny rozhodovat o zrušení stavu pandemické pohotovosti a na stanovení mechanismu zrychlené soudní kontroly. Za vzor může sloužit komplexní PN České pirátské strany. Uvažovat lze o stanovení lhůt či povinnosti přednostního projednávání v případě speciálně legitimovaného subjektu (např. určitý počet zákonodárců) nebo zaplacení zvýšeného soudního poplatku.
 • Požadujeme doplnění ustanovení zabývající se náhradou újmy způsobené mimořádnými opatřeními. Za vzor může sloužit komplexní PN České pirátské strany. Za újmu musí odpovídat stát, a to i v případě mimořádných opatření kraje.
 • Navrhujeme podstatné rozšíření ustanovení týkajících se zveřejňování informací (§ 5). Za vzor může sloužit komplexní PN České pirátské strany, a to včetně poskytování informací o přezkumu vydaných opatření. Zároveň požadujeme zkrácení lhůt pro poskytování informací týkajících se mimořádných opatření poslancům a senátorům (§ 11 odst. 1 zák. 90/1995 Sb.) např. na 5 či 10 dnů.
 • Přestupky je třeba více odstupňovat dle závažnosti a právní osobnosti přestupce (fyzická/podnikající fyzická/právnická osoba).
 • Navrhujeme, aby se pravomoc týkající se mobilních aplikací vztahovala jen na Ministerstvo. Měla by být výslovně zaručena dobrovolnost užívání aplikace a zpřesněn rozsah zpracovávaných údajů.

[1] Viz rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 14 A 41/2020: „Ve vztahu k nyní přezkoumávané věci tedy platí, že jinak řádné prostředky ochrany zdraví obyvatel, včetně těch vymezených v § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, pozbývají na aktuálnosti a na této aktuálnosti naopak nabývají zaktivizované mimořádné prostředky dle ústavního zákona o bezpečnosti a krizového zákona. A uvedené platí obzvláště v případech, kdy se jedná o razantní a plošný zásah do základních práv a svobod tak, jak tomu bylo v případě nyní napadených mimořádných opatření.“

14. 2. 2021

SPOLU: Snad premiér konečně pochopil, že je potřeba jednat, opět přinášíme na stůl návrhy na řešení krize

Lídři stran koalice SPOLU v neděli ráno zopakovali nutnost jednání mezi opozicí a vládou. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 zároveň zveřejnily pětibodový plán pro cestu ze stávající krize. Klíčová je podle nich krizová legislativa, návrat dětí do škol, zrychlení očkování, dostupné testování a dodržování protiepidemických opatření. – více...

Lídři stran koalice SPOLU v neděli ráno zopakovali nutnost jednání mezi opozicí a vládou. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 zároveň zveřejnily pětibodový plán pro cestu ze stávající krize. Klíčová je podle nich krizová legislativa, návrat dětí do škol, zrychlení očkování, dostupné testování a dodržování protiepidemických opatření.

„Bezradnému premiérovi to ulehčíme, předkládáme jasný a pochopitelný plán na následující týdny. Právě premiér Babiš je tím, kdo hazarduje se zdravím všech Čechů. Žádný plán na zvládnutí situace nemá a pro řízení země během pandemie hledá partnery marně. Za to si najde dostatek času na schůzky s Danielem Landou a cesty za Sputnikem do Maďarska a Srbska. To musí skončit,“ uzavírá předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Snad už i premiér konečně pochopil, že jednání s opozicí je pro zvládnutí pandemie nutné. Nelze pořád jen prodlužovat nouzový stav. Nefunguje to, patříme k nejhorším v Evropě. Ve spolupráci s našimi hejtmany jsme přiměli vládu po měsících nečinnosti k jednání o úpravě krizové legislativy. Ale to nestačí. Proto jsme připravili 5bodový plán, jak teď postupovat. Obsahuje návrh na úpravu opatření, která nefungují a nejsou spravedlivá, ale také cestu k rychlejšímu očkování a dostupnějšímu testování,“ říká předseda ODS Petr Fiala.

„Když jdete s infarktem k lékaři, taky nečekáte, že dostanete kompletní sádrové lůžko na čtyři měsíce. Na rozdíl od vlády nechceme paralyzovat celou společnost v nefungujících opatřeních. A že nejsou účinná, uznal i sám premiér. Chceme se naučit bezpečně fungovat i během pandemie. Proto lidi musíme motivovat k tomu, aby jí sami cíleně předcházeli hlavně na místech s nejvyšším rizikem přenosu nákazy a se současným dodržováním opatření. To je cesta, po které bychom se měli vydat, a kterou můžeme všichni zvládnout. Stačí se podívat do Rakouska, kde v době Vánoc byla situace horší než v ČR a rakouská vláda přesto dokázala nastavit opatření tak dobře, že zabrala a země se nyní začíná vracet k fungující společnosti,“ uvádí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

SPOLU COVID ZVLÁDNEME - 5 BODŮ PRO CESTU Z KRIZE

1. Přijetí funkčních nástrojů i bez nouzového stavu

 • Pandemický zákon. Nouzový stav není  řešením situace. Pokud v nouzovém stavu (NS) budeme pokračovat, budeme po 14 dnech znovu ve stejné situaci, jako jsme nyní. Nutnou podmínkou je úprava právního rámce. Je patrné, že celou řadu opatření lze řešit bez NS, pro některé oblasti (zrychlené nákupy antigenních testů nebo jiného zdravotnického materiálu) je potřeba stanovit nová pravidla. Vláda musí do týdne představit vlastní mimořádný pandemický zákon cílený na řešení COVID-19, nebo projednat a v legislativní nouzi poslat k projednání opoziční návrh pandemického zákona.
 • Nutné zjednodušení a urychlení kompenzačních nástrojů a zvýšení pomoci pro ty, kteří nadále nemohou vůbec provozovat své živnosti. Ideálním nástrojem je odškodňovací zákon.
 • Oba zákony je nutné schválit do 14 dnů, aby nouzový stav již nebyl dále potřebný, jsme připraveni jednat kdykoli na mimořádné schůzi Sněmovny i Senátu.

2. Zrušení sporných a neférových opatření

 • Postupné navrácení dětí do škol se zajištěním šetrného testování (např. ze slin) - nejpozději od 1. 3. 2021
  • Okamžitě vybavit učitele respirátory FFP2 a přednostně je očkovat
  • Nejprve umožnit docházku pro celý první stupeň ZŠ a poslední ročníky škol
  • Umožnění praktického vzdělávání na odborných školách s respirátory FFP2 a individuální výuky na ZUŠ
 • Otevření maloobchodů a služeb s podmínkou povinného použití respirátorů FFP2 pro obsluhu a dodržení dalších hygienických opatření (max. omezený počet zákazníků na prodejní ploše)
 • Ukončení zákazu nočního vycházení
 • Zrušení povinného omezení úředních hodin (nechme rozhodnutí na konkrétních úřadech) s podmínkou povinného použití respirátorů FFP2 pro úředníky na přepážkách
 • Zlepšit spolupráci se sousedními státy, aby se neuzavíraly pro příjezdy Čechů, zvláště s ohledem na pendlery (za dodržení podmínek testování atd.).
 • Ukončení omezení v podobě testu před vstupem do republiky pro návrat Čechů zpět do republiky (otestování po příjezdu je rozumnou alternativou).

3. Zrychlení očkování

 • Hledat veškeré dostupné cesty k nákupu dalších vakcín schválených EMA
 • Urychlit distribuci vakcín se spravedlivým rozdělením po celé ČR
 • Zajistit funkční registraci a evidenci očkovaných
 • Zajistit transparentní informování o postupu očkování
 • Zajistit elektronický průkaz očkování - bude použitelný namísto negativního testu např. při návštěvách v zařízení  sociálních  služeb

4. Dostupné testování

 • Zachovat možnost bezplatného testování antigenními testy každé tři dny a výrazně navýšit kapacity (dostupnost volného termínu v každém okresním městě do tří dnů)
 • Zajistit šetrné testy (např. ze slin) pro školy, pro další veřejné instituce (např. při vstupu na úřady, do muzeí, galerií) a pro sportovní kluby

5. Dodržování pravidel

 • Mixem motivačních a represivních opatření, např. pozitivně testovaní musí dostat dorovnání do výše svého platu, aby zůstávali v karanténě,  zavést příspěvek zaměstnavatelům za lidi na home office, ale je zapotřebí i důsledné vymáhání některých povinností, což se hlavně týká používání ochranných pomůcek
 • Zavést cílená opatření pro omezení šíření Covid 19 na pracovištích, nyní chybí  vládní podpora vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a metodická podpora ze strany KHS

VLADAN VANĚK, TISKOVÝ MLUVČÍ TOP 09

10. 2. 2021

Česko zvažuje ruský Sputnik, přitom vláda zřejmě promeškala příležitost k nákupu pěti milionů vakcín firmy AstraZeneca. Je nejvyšší čas k nápravě

Vláda podle informací distributora i Ministerstva zdravotnictví mohla podcenit nákup očkovacích vakcín proti covid-19. – více...

Vláda podle informací distributora i Ministerstva zdravotnictví mohla podcenit nákup očkovacích vakcín proti covid-19. Podle našich informací zřejmě propásla možnost nákupu vakcíny AstraZeneca, ačkoliv měla příležitost zakoupit pět milionů dávek. Ty by bylo možné v současné situaci použít například pro přednostní očkování učitelů.

Jediná možnost nákupu vakcíny je minimálně do konce roku 2021 prostřednictvím Evropské unie. Česká republika má možnost nadále jednat o navýšení dávek. Musí však intenzivně jednat, k čemuž AntiCovid tým vyzývá vládu už od minulého týdne.

„Premiér létá jednat o ruské vakcíně do Srbska, do Maďarska. Přitom pravděpodobně mohla mít Česká republika vakcín dostatek. Zavedení ruského Sputniku by mohlo výrazně snížit ochotu lidí nechat se očkovat, v této situaci musíme spíše jednat o koupi vakcín AstraZeneca. Příležitost k tomu ostatně je,“ řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.

„AntiCovid tým představil potřebný plán na otevření českého školství a nazvali jsme ho ‚Plán na záchranu českého vzdělávání‘. Jeho princip je postavený na 3+3 systému. První tři kroky znamenají návrat žáků prvního stupně základních škol, návrat studentů, kteří jsou v závěrečném ročníku a obnovení praktické výuky na středních školách. Proti tomu stojí další tři kroky – dobrovolné plošné testování žáků, okamžité vybavení všech pedagogů respirátory třídy FFP2 ze státních zásob a dobrovolné plošné očkování učitelů. Plošné dobrovolné očkování učitelů by mohlo být jednou z cest, jak zachránit české vzdělávání, zajistit přístupnost žáků a bezpečnost učitelů ve školách. Český vzdělávací systém, rodiče, školy ani žáci si nemohou tuto situaci dlouhodobě prodlužovat,“ uvedl poslanec a místopředseda ODS Martin Baxa.

„Dovolte mi shrnutí, informaci o možnosti nákupu vakcín nad rámec dodávek z EU jsme získali začátkem minulého týdne. Proto jsme se minulou středu na Zdravotním výboru dotazovali, zda je možné, aby Česká republika nakoupila vakcíny nad rámec kontraktů nasmlouvaných Evropskou unií. První informace byla, že to možné není, ale po našem opakovaném dotazování vyplynulo, že by to možné bylo. Na dnešním Ústředním krizovém štábu dokonce zazněla informace, že už i sama firma AstraZeneca kontaktovala vládu. Náš cíl je dotlačit vládu, aby využila veškeré možnosti, které se nabízejí a nakoupila větší množství volných vakcín. Doufáme, že se díky tomu bude rychleji očkovat, veřejnost na to úpěnlivě čeká,“ konstatoval poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský.

8. 2. 2021

Koalice SPOLU definovala 6 kroků, které by měla vláda splnit, pokud chce hledat podporu nouzovému stavu

Sněmovna bude jednat ve čtvrtek o prodloužení nouzového stavu. Koalice SPOLU ODS, KDU-ČSL, TOP 09 konstatuje, že stojíme na křižovatce. Jde nám v první řadě o ochranu zdraví a životů lidí. – více...

Sněmovna bude jednat ve čtvrtek o prodloužení nouzového stavu. Koalice SPOLU ODS, KDU-ČSL, TOP 09 konstatuje, že stojíme na křižovatce. Jde nám v první řadě o ochranu zdraví a životů lidí. Buď budou poslanci jenom nadále pokračovat v prodlužování restrikcí a nouzového stavu, nebo vláda přistoupí také k sérii rozumných rozhodnutí, které navrhujeme:

 1. Žádáme postupné uvolňování škol. Žáci a studenti jsou doma už bezmála rok a je potřeba najít cestu, jak umožnit jejich návrat do škol.
  • V první fázi by mělo dojít k otevření prvního stupně ZŠ, 9. tříd a maturitních a závěrečných ročníků SŠ. Měla by být umožněna praktická výuka na odborných školách (i v omezených skupinách) a výuka na ZUŠ ve formátu 1 učitel a 1 žák.
  • Vláda by měla pro všechny pedagogy v otevíraných školách okamžitě zajistit respirátory FFP2.
  • Vláda musí zajistit šetrné antigenní testy pro plošné testování žáků – za ty nepovažujeme výtěr z nosohltanu, ale jednoduchou formou proveditelné běžně při příchodu do školy (z nosu či ze slin), abychom omezili riziko šíření koronaviru na školách.
  • Pedagogové by měli být očkováni prioritně z důvodu veřejného zájmu udržení prezenčního vzdělávání.
 2. Pro záchranu firem a zachování pracovních míst chceme přijetí odškodňovacího zákona, který pokryje 100 % fixních nákladů. Tak se uleví živnostníkům, podnikatelům a jejich zaměstnancům, na které dopadla vládní opatření.
 3. Odpuštění odvodů u živnostníků a odvodů sociálního pojištění pro malé firmy (obnovení programu Antivirus C) bylo jednou z nejúspěšnějších pomocí podnikatelům a živnostníkům a tato podpora ekonomickému sektoru by měla být obnovena.
 4. Vláda má předložit krizovou legislativu a pandemický zákon v přijatelné podobě, který umožní ukončení nekonečného prodlužování nouzového stavu a umožní vládě potřebné fungování při řešení pandemie.
 5. Do doby přijetí krizového zákona žádáme vládu, aby předložila konkrétní seznam požadavků, ke kterým potřebuje nouzový stav.
 6. Očkování a testování
  • Je potřeba vyřešit distribuci vakcín (viz víkendové uložení dávek Moderny ve skladech, místo aby směřovala k využití).
  • Vybudovat robustní registrační systém, který bude schopen zvládnout registrace milionů lidí, na které se snad brzy dostane a také „vychytat“ nedostatky ohledně vyhledávání vhodného místa s nejbližším termínem, reakce na případné výpadky dodávek, aby lidé o termín jednoduše nepřišli.
  • Mimo zájem by neměly zůstat také dostupnost dat o množství dávek, kolik kdy doputuje (aby očkovací místa mohla plánovat první a druhé dávky), ale také smlouvy (vakcíny, distribuce) pro zajištění transparentnosti.
  • Podmínkou návratu do co nejnormálnějšího života a otevření ekonomiky, ale i volnočasových aktivit je masivní testování.

Naše koalice SPOLU je připravena diskutovat o těchto návrzích s premiérem před jednáním o prodloužení nouzového stavu. Máme zájem, aby vláda mohla účinně čelit pandemii, a rozumná rozhodnutí podpoříme tak, jako to děláme už téměř rok. Ale také nehodláme přihlížet nečinnosti a bezradnosti.

Pokud vláda nevyslechne a nesplní rozumné požadavky občanů, které zastupujeme a kteří se na nás obrací, tak těžko může očekávat podporu nouzového stavu.

Petr Fiala
předseda ODS

Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL

Markéta Pekarová Adamová
předsedkyně TOP 09

5. 2. 2021

TOP 09, ODS, KDU-ČSL: Vzdělávání musí být prioritou, první stupeň by se měl vrátit do škol

Podle opozičního AntiCovid týmu by měla vláda zařadit vzdělávání mezi priority a postarat se o co nejrychlejší návrat prvních stupňů do škol za přísných hygienických podmínek. Učitele by podle AntiCovid týmu měla vláda vybavit respirátory FFP2 nebo zařídit možnost plošného testování pro žáky a studenty. Ministerstvo musí brát při zavádění opatření ohled také na britskou mutaci koronaviru a její rychlejší šíření mezi mladými lidmi. – více...

Podle opozičního AntiCovid týmu by měla vláda zařadit vzdělávání mezi priority a postarat se o co nejrychlejší návrat prvních stupňů do škol za přísných hygienických podmínek. Učitele by podle AntiCovid týmu měla vláda vybavit respirátory FFP2 nebo zařídit možnost plošného testování pro žáky a studenty. Ministerstvo musí brát při zavádění opatření ohled také na britskou mutaci koronaviru a její rychlejší šíření mezi mladými lidmi.

„Vzdělání je nejlepší investice do života a nejlepší obrana proti všem ekonomickým krizím. Jako ředitel školy vidím, jakému tlaku dnes čelí děti, rodiče i pedagogové a každým dnem zavřených škol a dalších aktivit pro děti tento tlak stoupá. Ministerstvo školství i vláda tyto nedozírné negativní následky na dětech i v rodinách přehlíží. Zavřít na dlouhé měsíce školy není plán. To je pouze odmítnutí situaci řešit a odpovědnost hodit na rodiče a učitele. Ale my chceme plán! A jsme ochotni s ním pomoci. Další týdny a měsíce bez škol a pohybu jsou již nepřijatelné. Náš návrh umožní rychlý a bezpečný návrat žáků do škol,“ uzavírá senátor TOP 09 Jan Grulich.

„Situace ve školství je velmi vážná. Ministr Blatný sliboval otevření škol, které se neuskutečnilo, rodiče jsou v dlouhotrvající nejistotě a nevidí světlo na konci tunelu. Vláda jedná chaoticky, ve vládních opatřeních je zmatek. Distanční výuka nedokáže plně nahradit výuku prezenční, kvalita i plnohodnotnost vzdělávání klesá a děti trpí nedostatkem sociálních kontaktů, absencí aktivit a izolací. Nemůžeme děti a studenty hodit přes palubu a sebrat jim možnost vzdělávání. Proto apeluji na vládu, aby zařadila vzdělávání mezi nejvyšší státní priority a bezodkladně umožnila návrat dětí a studentů do škol. Je nutné vybavit pedagogy respirátory, zajistit plošné testování žáků a přednostní dobrovolné očkování pro pedagogy,“ říká místopředseda ODS Martin Baxa.

„Učitelé i rodiče jsou už na pokraji sil a propadají frustraci. Vláda evidentně nepovažuje na rozdíl od většiny civilizovaných zemí vzdělávání za svoji prioritu. S tou nejistotou je potřeba skončit a ukázat lidem světlo na konci tunelu. Nevoláme po bezhlavém uvolnění všech opatření, ale není důvod, proč neumožnit obnovu výuky na 1. stupni ZŠ nebo v ZUŠ, kde jde vždy o jednoho žáka. Je bezpodmínečně nutné také jasně sdělit, jaký bude další postup, když slavný PES je definitivně v rozkladu. Inspirujme se například v Rakousku. Na 2. stupni ZŠ je prezenční výuka, třída se rozdělí na poloviny a výuka se koná střídavě. Pátek je volný den. U dětí se velmi negativně projevuje ztráta sociálních kontaktů. Tu prostě žádný iPhone ani Instagram nenahradí. Vidím to doma na vlastních dětech. Není tedy důvod, proč za dodržování přísných opatření neumožnit volnočasové aktivity skautům nebo turistickým oddílům,“ vysvětluje poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Plán na záchranu vzdělávání v Česku
AntiCovid tým SPOLU

I.VÝCHODISKA

 • Ministr Blatný v lednu neuváženě slíbil otevření škol od 1. února, což se nesplnilo – roste frustrace z tohoto stavu, rodiče nevidí světlo na konci tunelu.
 • PES odpovídá 4. stupni, kdy je možná např. docházka na 1. stupni ZŠ, ale vláda drží zemi v 5. stupni.
 • Jasně se ukazuje, že distanční výuka nedokáže plně nahradit prezenční, a prohlubují se tak i rozdíly v přístupu ke vzdělávání, výrazně bere za své i kvalita a plnohodnotnost vzdělávání.
 • Děti trpí ztrátou sociálních kontaktů, izolací a absencí volnočasových, sportovních či kulturních aktivit.
 • Stávající situace vystavuje neúnosnému tlaku rodiče zejména dětí navštěvujících 1. stupeň ZŠ.
 • Školy mají stále nízkou podporu od státu v distančním vzdělávání.
 • Ministr Plaga přešlapuje na místě a ministerstvo školství nemá v tuto chvíli jasný plán, jak situaci řešit.
 • Ministerstvo zdravotnictví si vůbec neuvědomuje devastační dopady na vzdělávání mladé generace, které se budou plně projevovat dlouhodobě.

II.NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

 1. Zařadit krizovou situaci ve vzdělávání mezi nejvyšší státní priority
 2. Obnovit bezodkladně docházku do škol za přísných hygienických podmínek následujícím způsobem:
  1. Prezenční výuka pro celý 1. stupeň ZŠ
  2. Prezenční výuka pro 9. třídy ZŠ a absolventské ročníky SŠ – možno i omezeně (skupinová výuka)
  3. Praktická výuka na odborných školách – možno i omezeně (skupinová výuka)
  4. Prezenční výuka ve formátu 1 učitel – 1 žák na ZUŠ
 3. Stanovit jasné podmínky a formu návratu ostatních žáků do škol
 4. Okamžitě ze státních zdrojů vybavit všechny pedagogy respirátory třídy FFP2
 5. Zajistit možnost plošného testování žáků docházejících do škol (např. inspirace rakouským modelem s využitím testů, k jejichž odběru není třeba zdravotnický personál)
 6. Zajistit přednostní dobrovolné očkování pro pedagogy z důvodu veřejného zájmu pro udržení vzdělávání
 7. Co nejdříve otevřít část mimoškolních aktivit pro děti a mladé lidi – skaut, sportovní a turistické kluby, byť za přísných protiepidemických podmínek

4. 2. 2021

AntiCovid tým: Podle ministra ČR objednalo 12 milionů dávek vakcíny Pfizer a 3 miliony vakcíny AstraZeneca

Očkování proti Covid-19 provází řada nejasností, lží a polopravd. Koaliční AntiCovid na zdravotním podvýboru požadoval, aby ministr Blatný seznámil poslance a odborníky se smlouvami na dodávky vakcín. – více...

Očkování proti Covid-19 provází řada nejasností, lží a polopravd. Koaliční AntiCovid na zdravotním podvýboru požadoval, aby ministr Blatný seznámil poslance a odborníky se smlouvami na dodávky vakcín. Proč? Díky jejich znalosti můžeme lépe rozlišit, kde končí hranice vládního PR. Lidé v Česku si zasloužili vědět, kolik očkovacích vakcín se k nim skutečně dostane.

AntiCovid tým zjistil od ministra zdravotnictví, že:

 • Dle smluv vláda objednala 12 milionů dávek vakcín od firmy Pfizer a 3 miliony dávek od firmy AstraZeneca. To znamená, že proočkovat nutných cca 60 % populace by se mělo zvládnout Pfizerem.
 • SÚKL potvrdil, že vakcína od AstraZenecy je bezpečná, a to i pro seniory 80+, nicméně větší dodávky se do ČR dostají pravděpodobně až v průběhu léta.
 • AntiCovid tým také ministra seznámil s tím, že do očkování je nutné zapojit i praktické lékaře. Ti by měli jezdit za pacienty domů a naočkovat i nepohyblivé, kteří o vakcínu projeví zájem.

19. 1. 2021

Anticovid tým: Chceme zařadit mimořádný bod k očkování. Vláda musí objasnit chyby

AntiCovid tým (složený ze zástupců ODS, KDU-ČSL a TOP 09) je přesvědčen, že pro zvládnutí epidemie je nutné začít být transparentní a velmi rychle napravit některé nedostatky, které očkování provázejí. – více...

AntiCovid tým (složený ze zástupců ODS, KDU-ČSL a TOP 09) je přesvědčen, že pro zvládnutí epidemie je nutné začít být transparentní a velmi rychle napravit některé nedostatky, které očkování provázejí.

Naše výtky a doporučení ostatně budou součástí mimořádného bodu k postupu očkování v České republice, který navrhneme na dnešním jednání Sněmovny. Systém musí fungovat jako ve 21. století. Bude nás mimo jiné zajímat přehled distribuce vakcín v ČR, přehled a struktura očkovaných a zveřejnění smluv na dodávky vakcín do země.

Domníváme se, že Ministerstvo zdravotnictví a vláda musí neprodleně:

Zveřejnit kdy budou naočkované rizikové skupiny Zveřejňovat pravidelně přehled o počtu očkovaných včetně věkové struktury Zajistit dostupnost systému očkování pro všechny věkové skupiny a dostupnost informací Maximalizovat zapojení krajů a místních samospráv do proočkování populace Věrohodně vysvětlit chyby, které začátek registrace provázely Konečně představit svou kompletní očkovací strategii Vysvětlit ústupek premiéra od jeho dřívějšího slibu registrace všech občanů od února Dále pokládáme za nezbytně nutné, aby vláda udělala maximum pro to, aby mírnila ekonomické dopady koronaviru na společnost, zjednodušila byrokracii a upravila pravidla opatření pro maloobchody. Tedy:

Za jednoznačné pokládáme uvolnění celého maloobchodu nejen dle sortimentu (nejsou důkazy, že tam by docházelo k přenosu viru, samozřejmě za přísných pravidel hygieny a rozestupu) Apelujeme na rychlost a jednoduchost vyřizování kompenzací. Například web COVID-gastro se musí okamžitě zpřehlednit Aby vláda nelhala o výši poskytnutých kompenzací a neopomíjela například rodinné podniky bez zaměstnanců či živnostníky, kteří jsou v insolvenci Trváme také na odpuštění odvodů u živnostníků, tedy na obnovení programu Antivirus.

14. 1. 2021

AntiCovid tým vyzývá vládu, aby zajistila zahraniční pomoc pro covidové pacienty

V souvislosti s kritickou situací na Chebsku, Karlovarsku, Pardubicku, Zlínsku a v dalších nemocnicích po celé České republice vyzval expertní AntiCovid tým složený ze zástupců koaličních stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vládu, aby s dostatečným předstihem požádala o poskytnutí zahraniční zdravotní pomoci s umísťováním pacientů, kteří nutně potřebují intenzivní lékařskou pomoc. Navázala tím na víkendovou výzvu lidovců. – více...

V souvislosti s kritickou situací na Chebsku, Karlovarsku, Pardubicku, Zlínsku a v dalších nemocnicích po celé České republice vyzval expertní AntiCovid tým složený ze zástupců koaličních stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vládu, aby s dostatečným předstihem požádala o poskytnutí zahraniční zdravotní pomoci s umísťováním pacientů, kteří nutně potřebují intenzivní lékařskou pomoc. Navázala tím na víkendovou výzvu lidovců.

Pro řadu nemocnic je situace už dále neudržitelná. Nemocný zdravotnický personál nahrazují vojáci, hasiči a dobrovolníci, kteří však nejsou schopní nabídnout odbornou péči kvalifikované zdravotní sestry nebo lékaře. V nemocnicích se ruší řada oddělení a zřizují se místo nich další a další covidová lůžka, která v jednotlivých zařízeních průběžně dochází a spolu s přístroji se narychlo dodávají do nemocnic, jež se už dostala na hranu své kapacity.

V Chebu například momentálně chybí 30 zdravotních sester, takže v současnosti nemocnici nezbývá nic jiného, než vozit pacienty do 180 km vzdálené Prahy, místo do německých nemocnic, které jsou od Chebu jen 60 km. Místa ubývají i na Pardubicku, ventilátory aktuálně chybí ve Frýdku Místku a příhraniční spolupráce by určitě byla řešením, jak současnou situaci lépe zvládnout a zbytečně neohrožovat životy pacientů.

AntiCovid Tým se jednomyslně shodl, že ministr zdravotnictví Jan Blatný a ministr zahraničí Tomáš Petříček by měli s okolními státy tuto možnost co nejdříve projednat. Naši zdravotníci jsou v některých nemocnicích díky prudkému nárůstu nemocných nyní zbytečně stavěni před nutnost volby, komu dokážou nebo naopak už nedokážou poskytnout okamžité lékařské ošetření a musí jej transportovat do bezmála 200 km vzdálených zařízení.

Podle Vlastimila Válka, Víta Kaňkovského i Bohuslava Svobody - členů AntiCovid týmu, kteří jsou zároveň i lékaři, je celé zdravotnictví v extrémním vypětí, kdy je každý lékař nucen pracovat a rozhodovat se na základě svých odborných zkušeností. Momentální absence mezinárodních a příhraničních dohod o zdravotní pomoci během pandemie a nedostatečné odborné personální pokrytí nemocnic nesmí v žádném případě vyústit v žaloby na zdravotníky z důvodu zanedbání péče ve chvíli, kdy z kapacitních důvodů nejsou schopní poskytnout pacientovi dostatečné ošetření. I z toho důvodu je důležité, aby se Česká republika dohodla s okolními státy o vzájemné pomoci a aktivně chránila životy svých občanů.

14. 1. 2021

Anticovid tým: Podpořte nemocnici v Chebu a zveřejňujte počet očkovaných

AntiCovid tým (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se zabýval alarmující situací v chebské nemocnici a vyjadřuje podporu jejím pracovníkům. – více...

AntiCovid tým (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se zabýval alarmující situací v chebské nemocnici a vyjadřuje podporu jejím pracovníkům.

Zdravotníci pracují již řadu měsíců nonstop, bez přestávek a ve stresu. Vládou jsou nuceni odmítat výkony a situace je v řadě nemocnic neudržitelná. Nyní ještě kromě testování musí zvládnout naprosto nepřipravené očkování našich spoluobčanů. Vláda místo pokory a poděkování chce zkoumat, jak nemocnice funguje. Plně stojíme za personálem chebské nemocnice a chápeme jejich svízelnou situaci. Teď je ta chvíle, kdy by měl nejen této nemocnici vyrazit ministr zdravotnictví na pomoc.

Požadujeme zveřejňování dat o počtech očkovaných

AntiCovid tým se dlouhodobě zabývá problematikou očkování, již dříve vyzval k vytvoření očkovací strategie i k transparentnímu přístupu. Veřejnost má právo znát jasná data, jak očkování probíhá. Poslední skandál s přednostním očkováním zaměstnanců Státního zdravotního ústavu dokazuje důležitost těchto požadavků.

Vzhledem k tomu, že došlo k očkování úředníků, v očkování je chaos a přístup se liší, začíná mít veřejnost pocit, že vláda ztrácí přehled o tom, koho chce v které fázi očkovat. Je nezbytné vědět, jakou má vláda očkovací strategii a kdo je naočkován. Proto žádáme vládu, aby okamžitě začala zveřejňovat data o počtu očkovaných, a to podle krajů, věku očkovaných a zařazení do prioritní skupiny.

6. 1. 2021

AntiCovid tým: Ministerstvo nesmí mlžit. Chceme znát přesná čísla očkovaných v Česku i dostupnou vakcínu pro pedagogy

Velmi oceňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví konečně zavedlo očkovací plán, po jehož zavedení AntiCovid tým volal už od listopadu. Jedině ucelená strategie umožní návrat společnosti do ekonomického a sociálního normálu. Přesto se členové AntiCovid týmu domnívají, že pro jeho realizaci i včasný návrat k normálu je zapotřebí zohlednit několik doporučení. Jaká jsou doporučení AntiCovid týmu? – více...

Velmi oceňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví konečně zavedlo očkovací plán, po jehož zavedení AntiCovid tým volal už od listopadu. Jedině ucelená strategie umožní návrat společnosti do ekonomického a sociálního normálu. Přesto se členové AntiCovid týmu domnívají, že pro jeho realizaci i včasný návrat k normálu je zapotřebí zohlednit několik doporučení. Jaká jsou doporučení AntiCovid týmu?

• Současný plán očkování nesmí nijak ochromit běžné fungování zdravotnického systému, dopředu naplánované zákroky, elektivní péči i kapacitu zdravotnických zařízení. Očkování je prioritou, nesmí však za žádnou cenu vést k paralýze celého systému.

• V očkovacím plánu musí být zahrnuto i to, jakým způsobem se k aplikaci vakcíny dostanou ohrožené skupiny obyvatel, zejména lidé v pokročilém důchodovém věku žijící v menších městech s menší dostupností dopravy do fakultních nemocnic.

• Také učitelé musí být v očkovacím plánu zahrnuti už v průběhu února, jelikož právě díky vakcinaci se mohou vrátit děti do škol. Vakcinace pedagogů je absolutní prioritou a musí následovat okamžitě po proočkování nejrizikovějších skupin lidí (zdravotníci, ošetřovatelé v domovech s pečovatelskou službou, věkem ohrožené skupiny obyvatel). Považujeme tento postup za nezbytnou prevenci, aby při třetí vlně nemusela být omezena výuka tak drastickým způsobem jako nyní.

• Stejně tak je nutností, aby středně velké a všechny větší firmy pravidelně testovaly své zaměstnance. Právě pracoviště a školy patří k rizikovým místům, kde se šíří nákaza. Jedině pravidelné testování tomu může zamezit.

• Je zapotřebí připravit očkovací centra, tedy místa, která po německém vzoru (a vzoru Jihočeského kraje) budou odbavovat očkování.

• Trváme také na tom, aby Ministerstvo zdravotnictví (respektive ÚZIS) zveřejňovalo na denní bázi počet očkovaných osob v Česku. Jedině tak docílíme toho, že budeme schopni posoudit, na kolik zvládá vláda občany očkovat a na kolik se blížíme izraelské cestě (kde byli schopni naočkovat milion lidí za dva týdny).

5. 1. 2021

AntiCovid tým vyzývá ministry Plagu a Blatného ke společnému jednání. Nesmíme ohrozit zdraví ani studium mladých zdravotníků

Žádáme o schůzi s ministrem školství Robertem Plagou. Nesmíme totiž za žádnou cenu ohrožovat budoucnost vzdělání ani zdraví mediků či studentů a studentek středních zdravotnických škol. – více...

Žádáme o schůzi s ministrem školství Robertem Plagou. Nesmíme totiž za žádnou cenu ohrožovat budoucnost vzdělání ani zdraví mediků či studentů a studentek středních zdravotnických škol. Zejména studenti medicíny před závěrečnými státními zkouškami a maturanti nasazení do nemocnic se v současné situaci nemohou adekvátně věnovat přípravě na „zkoušku dospělosti“ nebo na státní závěrečné zkoušky. Jejich roli by měli alespoň v následujících měsících zastoupit převážně studenti nižších ročníků. Současně apelujeme na to, aby nasazení studenti patřili také do skupiny zdravotníků v první linii, kteří budou očkováni mezi prvními.

Od výzvy AntiCovid týmu k zavedení očkovacích center uplynulo už pět týdnů. Žádáme touto cestou ministra zdravotnictví Jana Blatného o vyjádření, jakým způsobem se odborné výzvy AntiCovid týmu promítají do jeho rozhodování. Jsme přesvědčeni o tom, že v současné situaci je nasnadě zaměnit chaotické rozhodování za skutečnou koncepci. K dnešnímu dni AntiCovid tým připravil už šest výzev, které se mimo jiné týkaly úpravy systému PES, zavedení očkovacího plánu či zrovnoprávnění opatření pro maloobchody i velkoobchody. Těší nás, že některé z těchto výzev se už promítly do kroků vlády, zároveň si uvědomujeme, že je jejich přijímání mnohdy pomalé a nedostatečně efektivní.

22. 12. 2020

Anticovid tým: Vánoční výzva

Členové AntiCOVID týmu vědomi si současné zhoršující se epidemiologické situace se obracejí na vládu s touto „Vánoční výzvou“: – více...

Členové AntiCOVID týmu vědomi si současné zhoršující se epidemiologické situace se obracejí na vládu s touto „Vánoční výzvou“:

1. Očkování vnímáme jako věc prioritního národního zájmu. Úspěšné zvládnutí očkování ale podmiňuje zapojení širokých struktur společnosti. Vyzýváme vládu, aby bezodkladně představila propracovaný strategický plán včetně informační kampaně a to nejen pro jednotlivé prioritní skupiny. Tento plán musí nezbytně obsahovat přesnou organizační podobu očkování, nezbytné IT zajištění včetně zapojení komunální sféry s nezbytnou administrativní oporou. Nabízíme vládě spolupráci. Chceme, aby v nejbližších lednových týdnech ve spolupráci s námi připravila skutečnou realistickou podobu průběhu očkování. Nechceme dopustit, aby se na Českou republiku v budoucnu ukazovalo jako na zemi, která takto důležitý krok nezvládla.

2. S ohledem na fatální dopady pandemie na živnostníky a podnikatele žádáme vládu, aby bezodkladně představila formu avizovaných stoprocentních kompenzací pro uzavřené provozovny v současném stupni PES. Taktéž žádáme o podporu urychleného projednání návrhu tzv. odškodňovacího zákona.

3. Současně vyzýváme vládu, aby připravila navýšení kompenzačního bonusu z 15 na 20 tisíc korun s účinností od 1. ledna 2021 (s možností čerpání i podnikatelům, kteří se nacházejí v procesu insolvence a nemají nárok na žádnou přímou pomoc státu). Současně vyzýváme vládu, aby co nejdříve připravila zákonnou podobu odpuštění odvodů OSVČ a obnovila program Antivirus C a to minimálně pro 1. čtvrtletí roku 2021. Za poslance ODS, KDU-ČSL a TOP 09 deklarujeme připravenost tato navýšení schválit i kdykoli během vánočních svátků.

4. Opatření na pomoc OSVČ a firmám trpí administrativní náročností a pomalostí. Pro podnikatele zasažené vládními omezeními je jednoduchost a rychlost administrace podpor zásadním faktorem, který významně zvyšuje šanci na překonání současné krize. Vyzýváme vládu, aby stávající systém podpor pro podnikatele upravila tak, aby jejich faktické čerpání (vyplácení) bylo možné ve lhůtě maximálně 15 dní od doručení žádosti příslušnému úřadu. Současně vyzýváme vládu, aby snížila administrativní zátěž čerpání jednotlivých podpor na úroveň využití čestného prohlášení a datové schránky pro identifikaci žadatele. Pro ověření oprávněnosti žádostí pak následně státní správa využila data, která podnikatelé pravidelně poskytují příslušným státním institucím, zejména finančním úřadům nebo České správě sociálního zabezpečení a nezatěžovala tak nadbytečnou administrativou samotné žadatele.

5. Vyzýváme ministra vnitra a vládu, aby bezodkladně předložili sněmovně již v září slibovanou novelizaci krizové legislativy, která by jasně upravovala pravidla nouzového stavu a krizového řízení. Je zjevné, že liknavost vlády se odráží v současném chaotickém krizovém řízení.

6. Žádáme ministra zdravotnictví, aby upřesnil a zveřejnil aktuální parametry a kritéria, dle kterých je stanovováno skóre PES zvláště s ohledem na (ne)započítávání antigenních testů.

7. Žádáme předsedu vlády, aby respektoval stanoviska ministra zdravotnictví a věnoval se řízení vlády jako celku. Strategii očkování ponechte na odbornících. Jedině tak přispějete ke zvýšení již tak Vámi otřesené důvěry občanů v tento klíčový faktor zvládnutí celé pandemie.

Tuto výzvu předložili zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 při jednání o prodloužení nouzového stavu dne 22. 12. 2020 jako doprovodná usnesení sněmovny.

17. 12. 2020

Anticovid tým: Zavírání fitness center nemá logiku. Zveřejněte index rizikovosti

Členové AntiCOVID týmu požadují po ministrovi zdravotnictví, aby zveřejnil metodiku výpočtu indexu rizikovosti (IRI, definuje riziko pravděpodobnosti šíření nákazy COVID-19). – více...

Členové AntiCOVID týmu požadují po ministrovi zdravotnictví, aby zveřejnil metodiku výpočtu indexu rizikovosti (IRI, definuje riziko pravděpodobnosti šíření nákazy COVID-19).

„Nám, členům Anticovid týmu po řadě konzultací s nezávislými odborníky vychází IRI například pro supermarkety daleko vyšší než pro Fitcentra nebo muzea či galerie. IRI pro Fitcentra a běžné výstavy či muzejní expozice je dle našich propočtů prakticky zanedbatelný. Velký je také rozdíl IRI mezi tzv. bary a restauracemi s obsluhou,“ píší členové AntiCOVID týmu ministrovi Blatnému.

Členové týmu také doporučují, aby odborná doporučení ministra k uzavírání jednotlivých provozů vycházela právě z Indexu rizikovosti.

„Domníváme se, že nová vlna plošných omezení vůbec nezohledňuje rizikovost přenosu viru v dané kategorii provozovny. Přitom tato omezení mají devastačními dopady na jejich majitele, provozovatele i zaměstnance. Vyzýváme Vás tímto, abyste upravil zákaz týkající se omezení např. sportovišť nebo muzeí a galerií tak, aby vždy zohledňoval IRI u jednotlivých aktivit. Typických příkladech jsou na jedné Fitcentra a na druhé straně kolektivní kontaktní sporty, kdy je index rizikovosti naprosto odlišný. Jsme přesvědčeni, že z důvodů toho, že dochází přes další a další restriktivní opatření ke zvyšování počtu nakažených je i to, že není zohledněn index rizikovosti,“ dodávají členové týmu.

15. 12. 2020

AntiCovid tým požaduje předložení očkovacího plánu a přijetí odškodňovacího zákona

Oceňujeme, že se vláda konečně začala zabývat plánem očkování. Právě očkování několika milionů občanů je akce, která nemůže proběhnout bez důsledného plánu. Oceňujeme, že nás v tomto ohledu Ministerstvo zdravotnictví vyslyšelo. Je ovšem nutné znát odpovědi na základní otázky, které budou palčivě aktuální v den D – tedy v den, kdy bude v České republice dostupná vakcína. – více...

Oceňujeme, že se vláda konečně začala zabývat plánem očkování. Právě očkování několika milionů občanů je akce, která nemůže proběhnout bez důsledného plánu. Oceňujeme, že nás v tomto ohledu Ministerstvo zdravotnictví vyslyšelo. Je ovšem nutné znát odpovědi na základní otázky, které budou palčivě aktuální v den D – tedy v den, kdy bude v České republice dostupná vakcína.

Kde a kdy se může zájemce na očkování přihlásit / registrovat?

Vláda nemá nejmenší tušení, kdo má o očkování zájem a den D se blíží. Registry musí být spuštěné před dnem D, jinak nebude koho očkovat v první skupině. Jsme přesvědčeni, že nejlepším řešením je registrace cestou praktických lékařů a domovů seniorů. Není přitom nutné, aby očkování prováděli praktičtí lékaři.

Kdo a kde bude očkování provádět?

Co nejdříve musí být jasné, kde se bude očkování provádět. Vše musí začít co nejdříve po dni D. Přehled očkovacích center musí být co nejdříve zveřejněný. Očkování musí provádět zdravotník (sestra, lékař). Současně musí být dostatek mobilních týmů a to tak, aby v první fázi bylo možné zajistit očkování např. v domovech seniorů.

Jaká omezení nebudou pro očkované platit?

Pokud pacient, který bude naočkovaný, bude proti nemoci chráněn a nebude ji šířit, není nutné, aby pro něho platila všechna stávající omezení.

Kdy bude zahájená kampaň proti dezinformacím a na podporu očkování?

Dezinformační kampaň nabírá obrátky a vláda to zatím nijak neřeší. Vyzýváme proto vládu, aby přestala hrát mrtvé brouky a byla v tomto proaktivní.

AntiCovid tým požaduje odškodňovací zákon a odpuštění odvodů

Je důležité, aby se k firmám a podnikatelům finance dostaly co nejdříve. Proto chceme:

 1. Konečně umožnit souběh čerpání podpor – Nemožnost souběhu je dlouhodobě kritizována, my jsme ji opakovaně navrhovali a nyní je znovu na stole kvůli pozměňovacímu návrhu ze Senátu u zákona o spotřebních daních.
 2. Přijměme odškodňovací zákon – není nač čekat, náhrada fixních nákladů je jednoznačně nejjednodušší formou pomoci a budou zde rovné podmínky pro všechny.
 3. Vyzýváme vládu, aby připravila co nejdříve zákonnou podobu odpuštění odvodů pro OSVČ a obnovila program Antivirus C, a to nejméně pro 1. čtvrtletí roku 2021. V první vlně toto opatření fungovalo je načase ho obnovit.

9. 12. 2020

AntiCovid tým žádá úpravu systému PES i vznik očkovacího plánu

AntiCovid tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 předkládá další návrhy k řešení současné krize. Systém PES by podle AntiCovid týmu měl zohlednit regionalitu, zavést stupeň 0 a nevyžadovat nouzový stav v prvních třech stupních. – více...

AntiCovid tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 předkládá další návrhy k řešení současné krize. Systém PES by podle AntiCovid týmu měl zohlednit regionalitu, zavést stupeň 0 a nevyžadovat nouzový stav v prvních třech stupních.

Upravit systém PES tak, aby neomezoval ekonomiku ani školství

Vládní systém PES se ukázal jako neefektivní i diskriminační vůči velké části obyvatel. Proto budeme každý týden navrhovat jeho úpravu, aby lépe odpovídal stávající situaci. Co vládě doporučujeme?

Přidat stupeň 0, který nebude vyžadovat nouzový stav. V tomto režimu se opatření vyhlašují pouze podle Zákona o ochraně veřejného zdraví. Tento stav tedy umožňuje regionální opaření obecné povahy.

Nevyžadovat nouzový stav pro stupně 1 až 2. Ve stupni 3 pouze za určitých podmínek

Do systému PES kvůli rozdílným stavům v jednotlivých krajích přidat také regionalizaci

Sjednotit pravidla pro velkoobchody i maloobchody. Základní potřeby bude umožněno prodávat ve všech stupních systému PES. V maloobchodech i velkoobchodech budou platit jednotné omezení počtu osob v prostoru prodejny (1 osoba na 10 m² provozní plochy, rozestupy 2 m mezi zákazníky).

Umožnit výuku v mateřských školách i na 1. a 2. stupni ZŠ prezenční výuku ve všech stupních PES.

Uzavřít provozovny stravovacích zařízení až ve 4. a 5. stupni PES. Stupeň 0 by nevyžadoval omezení a ve stupních 1 až 2 by platilo pouze lokální omezení. Ve stupni 3 budou provozovny zavřené jen od 22. do 6. hodiny ranní.

Připravit očkovací plán

Musíme zavést očkovací plán, který umožní návrat společnosti do ekonomického a sociálního normálu. Cílem je udržet konkurenceschopnost české ekonomiky bez toho, aniž by bylo ohroženo fungování zdravotnického systému. Nabízí se srovnání s Dnem D. Plán byl dopředu stanoven dávno před vyloděním v Normandii a realizoval se ve chvíli, kdy dostala spojenecká vojska pokyn k vylodění v Normandii. Ve chvíli, kdy nastane náš „Den D v očkování populace“, musíme už přesně znát plán, podle kterého bude stát postupovat.

Součástí plánu musí být:

Odpověď na otázku, za jak dlouho od schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky je vláda schopna dostat do Česka dostatečné množství vakcíny a zahájit očkování.

Musí hledat inspiraci ve Velké Británii, která už během prosince a ledna proočkuje část populace. Za jak dlouho jsme schopni dosáhnout stejných výsledky?

Musí odpovídat na otázky, kolik procent populace chceme proočkovat i jaké věkové skupiny jsou prioritou.

Musí probíhat stejně rychle, jako v podobně velkých zemích v regionu, například v Rakousku.

Kvůli šířící se vlně hoaxů a mýtů o očkování je také nutné výrazně zintenzivnit informační kampaň týkající se očkování.

Nadále musíme prosazovat zlepšení testování, trasování a zejména čekacích lhůt na odběry.

Umožnit styk s příbuznými a rodinou v domovech pro seniory

Sociální kontakty a styk s rodinou jsou klíčové pro zachování duševního i fyzického zdraví všech seniorů, kteří pobývají v domovech pro seniory. Zároveň musíme systém uvolňování návštěv nastavit tak, aby byla zajištěna bezpečnost a zamezilo se šíření choroby v rámci zařízení i personálu, návštěvníků, pacientů a klientů.

Nezbytnou návštěvu seniora v domově je možné uskutečnit za dodržení hygienických podmínek v každém stupni PES. Ve stupni 5 však pouze ve výjimečných případech.

Je nutné dodržovat tato pravidla pro zdravotnická a sociální zařízení:

Je nutno návštěvy koordinovat tak, aby nedocházelo ke kumulaci většího množství osob. Návštěvy musí mít předem dojednaný čas s personálem tak, aby nedocházelo k hromadění velkého množství lidí ve stejný čas na stejném místě.

Omezení času jednotlivých návštěv tak, aby se co nejvíce naplnil koncept fyzického/sociálního odstupu.

Pohyb návštěvníků, pokud to poměry umožňují, je vhodné usměrnit jednosměrně. Tedy, že se přicházející a odcházející nemohou potkat.

Toalety pro návštěvníky by měly být vyhrazeny jen pro ně.

O těchto opatřeních je nutno informovat návštěvníky včas.

O každé návštěvě je nutno vést záznam ve zdravotní či jiné dokumentaci s vyznačením času návštěvy.

Je nutné měření tělesné teploty

Provedení antigenních testů je žádoucí, ale není podmínkou pro vpuštění návštěvníka k pacientovi či klientovi. Podmínkou je dodržení všech ostatních pravidel. To znamená dobrého zdravotního stavu, důsledné krytí úst a nosu a dodržení sociálního a fyzického odstupu.

Nouzový stav nelze podporovat bez znalosti situace, kdy nebude zapotřebí

Vládní koalice bude prosazovat prodloužení nouzového stavu téměř do nekonečna. Pokud však vláda jasně neurčí situaci, která musí nastat k tomu, aby nadále nebyl potřeba nouzový stav, nemůžeme jej dlouhodobě podporovat. Zmiňovanou situací máme na mysli například okamžik, ve kterém bude proočkovaná potřebná část populace.

2. 12. 2020

AntiCovid tým trvá na zrušení absurdních opatření v maloobchodech, návratu mediků do škol i zlepšení testování a umožnění návštěv v domovech důchodců

Trváme na zlepšení systému testování v domovech důchodců i umožnění návštěv – více...

Trváme na zlepšení systému testování v domovech důchodců i umožnění návštěv

Stát musí udělat maximum pro to, aby zabránil zavlečení nákazy do domovů pro seniory. AntiCovid tým vítá možnost plošného testování přímo v domovech, byť přišlo mnohem později, než bylo potřebné a nemohlo již naplnit preventivní účel. Nicméně plošné testování všech seniorů nepokládáme za úplné řešení. Žádáme vládu, aby testovala systematicky také ty, kteří mohou přinést nákazu onemocněním COVID-19 zvenčí – zaměstnanci, dobrovolníci, návštěvy. Plošné periodické testování všech klientů pobytových zařízení sociálních služeb nepovažujeme v dlouhodobém horizontu za efektivní a v řadě ohledů je pro ně zbytečně stresující. Žádáme vládu, aby do týdne představila dlouhodobý plán testování v sociálních službách, v němž přihlédne i k prodělané nákaze klientů v některých zařízeních. Sociální kontakty a styk s rodinou jsou klíčové pro zachování duševního i fyzického zdraví všech seniorů. Vítáme, že vláda již návštěvy v pobytových zařízeních sociálních služeb za dodržení přísných hygienických opatření umožnila. Je ale nutné, aby vláda v rámci systému PES upřesnila, jaký typ návštěvy bude v aktuálním stupni v domovech pro seniory povolen a za jakých podmínek.

Vzdělání nesmí jít na druhou kolej. Podporujeme nasazení studentů zdravotnických oborů až od čtvrtého stupně PES

Blíží se zkouškové období, studenti by se tedy měli především připravovat na nadcházející zkoušky. Nicméně v rámci nouzového stavu jsou nasazováni do nemocnic. Jsme přesvědčeni o tom, že systém PES by studenty měl nasazovat pouze ve 4. a 5. stupni. Proč? Studenti nemohou donekonečna suplovat zálohy v nouzovém stavu. Lékařů i zdravotnických profesí je v našem systému zoufalý nedostatek. Musíme tedy udělat vše pro to, aby se studenti vrátili do škol, mohli úspěšně dostudovat a vrátit se do zdravotnických zařízení jako zaměstnaní profesionálové. Jsme přesvědčeni, že řada studentů bude i bez tohoto nařízení ochotna pomoci dobrovolně. Plně podporujeme tvrzení rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše, který vyjádřil obavu z toho, že vinou pracovní povinnosti v nemocnicích nezbývá studentům než odložit nějakou povinnost stranou. Jsme přesvědčeni, že o jejich vzdělání jít nesmí.

Doporučujeme snížení prostoru na jednoho zákazníka na 10 metrů čtverečních. Malé obchody nejsou ohnisko nákazy

Jsme zásadně proti nové vlně restriktivních opatření, která by vedla i jakémukoliv ohrožení fungování živnostníku, malých provozoven a obchodů. K nesmyslnému smazání rozdílu v opatřeních mezi malými obchody a supermarkety už došlo. Nicméně malé obchody stále tahají za kratší konec. Přitom z dat nevyplývá, že by snad šlo v jejich případě o místa, kde vznikají ohniska nákazy. Doporučujeme vládě snížit prostor na jednoho zákazníka ze stávajících 15 metrů čtverečních na 10 metrů. Vláda musí výrazně posílit preventivní opatření, tedy především trasování a testování. Trasování i následné testování musí proběhnout do 24 hodin a bylo ve všech případech hrazené a možné i bez vystavené žádanky.

26. 11. 2020

AntiCovid tým navrhuje dobrovolné plně hrazené očkování, přednostní očkování pro učitele a přepracování systému PES

Stát musí nabídnout dobrovolné plně hrazené očkování. Již nyní by mělo Ministerstvo zdravotnictví spustit skrze síť praktických lékařů možnost registrace na očkování, podobně jako při očkování na chřipku. – více...

Dobrovolné očkování

Stát musí nabídnout dobrovolné plně hrazené očkování. Již nyní by mělo Ministerstvo zdravotnictví spustit skrze síť praktických lékařů možnost registrace na očkování, podobně jako při očkování na chřipku. Je nutné jasně definovat, že očkované osoby se nebudou muset dále testovat a nebudou muset jít do karantény v případě kontaktu s COVID pozitivním člověkem. Samozřejmostí je očkovací priorita pro rizikové skupiny.

Trasování a testování do 24 hodin

V současné době zaznamenáváme opět pokles objemu trasování a testování. Cílem musí být vytrasovat a otestovat všechny osoby do 24 hodin. Navrhujeme, aby se vytrasovaní mohli na testy objednat i bez žádanky a ta by jim byla vystavena přímo v odběrovém centru. Tím by se snížila administrativa a urychlil celý proces.

Přednostní očkování pro učitele

Apelujeme na ministerstva zdravotnictví a školství, aby učitelé byli společně se zdravotníky a dalšími rizikovými skupinami zařazeni do první vlny očkování a mohli být přednostně dobrovolně očkováni. Považujeme tento postup za nezbytnou prevenci, aby při třetí vlně nemusela být omezena výuka tak drastickým způsobem jako nyní. Ministerstvo zdravotnictví musí vypracovat jasný plán očkování, který bude definovat rizikové skupiny.

Úprava systému PES – stupně bez nouzového stavu

Požadujeme úpravu systému PES, aby minimálně stupeň 1, ideálně i stupeň 2 nevyžadoval nouzový stav. U stupně 1 se počítá s tím, že nastane v případě indexu rizik 0–10. Index rizik ale nemůže dosáhnout hodnot mínusových. Kdyby tedy v celé zemi nebyl ani jeden nakažený pacient, pak bude index rizik 0. To ale dle systému PES stále znamená stupeň 1 a tím pádem nouzový stav.

Covid-19

Jak porazit koronavirus

1

PRAVIDLO #1
ŽÁDNOU PANIKU

Situace je nepříjemná, ale snažme se zachovat si chladnou hlavu. Dodržujme doporučení vlády i zdravotníků, pomůžeme tak tomu, abychom složité období přečkali.

2

PRAVIDLO #2
NOSME ROUŠKY

Každá - i doma ušitá - rouška je lepší než žádná. Kdybyste byli nakažení a nevěděli o tom, vaše rouška ochrání okolí. Vyvařujte je, žehlete, ale hlavně je noste. Je to důležité.

3

PRAVIDLO #3
DODRŽUJME HYGIENU

Šíření viru pomůžeme zastavit i tak běžnou věcí, jako je poctivé mytí rukou. Pokud nemáte dezinfekci, použijte mýdlo. Nesahejte si do očí, úst a nosu.

4

PRAVIDLO #4
RESPEKTUJME KARANTÉNU

Je to nepříjemné, ale není to zbytečné. Choďte do práce, dojděte si nakoupit, jděte se projít, ale omezte kontakt s lidmi, se kterými nesdílíte domácnost jen na nejnutnější. Nevyhledávejte větší skupiny lidí.

5

PRAVIDLO #5
BUĎME OHLEDUPLNÍ

Každý se s novou situací vyrovnává po svém. Na každého jsou jiné nároky. Myslete na ty, kteří nám pomáhají ji překonat: lékaři, sestry, zdravotníci, ale také prodavačky nebo tisíce dobrovolníků. Chraňte nejen sebe, ale myslete i na ně a berte na ně ohledy.

6

PRAVIDLO #6
NECHTE SE OČKOVAT

Neveřte falešným doktorům a fake news. Očkování je jediná cesta, jak se vyrovnat s epidemií koronaviru.
Pouze plošná vakcinace pomůže vyhubit vir z naší populace.

Kontakty

Obraťte se na nás

Spolu

ANTICOVID TÝM
KOALICE SPOLU

e-mail: info@anticovidtym.cz
telefon: +420 608 165 679
                Vladan Vaněk tiskový mluvčí TOP 09
anticovidtym.cz

Spolu
>